หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer

โปรแกรมเมอร์
บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 วางแผนการพัฒนา Application ของ Project ที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด
2 ศึกษาโครงการ และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Technology ใหม่ ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงาน
3 พัฒนาซอฟแวร์เว็บไซต์ด้วย VueJS
4 พัฒนา Backend ด้วย NodeJS, laravel
5 มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล MySQL,MongoDB
6 ประเมินผลการทำงานและรายงานเป็นระยะๆ
7 มีความเข้าใจและสามารถพัฒนา ETL (Extract Transform Load) ขั้นพื้นฐานได้
8 มีความรู้เกี่ยวกับ Web Service / API
คุณสมบัติ

1.อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

2.จบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

4.มีทักษะคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในเกณฑ์ ดี

ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในเกณฑ์ ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Medical Checkup
 • Medical Expense
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงาน (เงินกู้)
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

DHA Siamwalla Ltd., the industry’s leading distributor and manufacturer of stationery art supplies with reputable brands such as Elephant brand files, Cross, Master Art, Quantum, etc., We are happy to invite talented professionals to join us.


 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 202 Surawongse Rd., Siphraya, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2668-0123
โฮมเพจ : http://www.dhas.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด