หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Sales and Marketing Executive - (UNICEF Thailand)

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

องค์กรการกุศล
กทม. (พระนคร)
23/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดของงาน
  • ทำหน้าที่เชิญชวนผู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆเช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน สถานที่สาธารณะต่างๆ และสถานที่ราชการ เป็นต้น รวมถึงอาจจะต้องระดมทุนผ่านทางโทรศัพท์
  • ทำหน้าที่พบปะ ติดต่อ เจรจา กับบุคคลทั่วไป เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของยูนิเซฟที่ช่วยเปลี่ยนแปลงเด็กๆ ได้
  • ทำงานในสถานที่ที่แตกต่างกันทั่วทั้งกรุงเทพฯ และอาจมีการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
• อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดเพศ
• มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรระดับสากลและเข้าใจสิทธิเด็กและมีความรับผิดชอบสูง
• มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• มีทัศนคติเชิงบวกและมีจิตอาสา
• เข้ากับคนง่าย ชอบพบปะผู้คน มีไหวพริบและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายได้และสวัสดิการ
• ผลตอบแทนต่อเดือน (เริ่มต้น 15,000-45,000 บาท ขึ้นไป )
• มีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
• ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการระดมทุนอย่างเต็มรูปแบบ
• ประกันสุขภาพ Prudential
• ประกันชีวิต
• ประกันสังคม
• ค่าเดินทาง

Probation:

• One month

Income: 15,000 – 35,000 baht

Today is an opportunity to do something amazing and start your career with an international organization. If you are interested, please send your resume with your current salary and expected salary through Apply / Apply Now or send your resume to the email displayed below.

For more information, please call 02 716 0000 - 330 


UNICEF Thailand
19 Phra Atit Road, Bangkok 10200

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (พระนคร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

ยูนิเซฟเป็นองค์กรหลักระดับสากลที่ทำงานกว่า 190 ประเทศทั่วโลก เราทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษาและฐานะ เรามีเป้าหมายที่จะทำให้เด็ก ๆ ทุกคนในโลกนี้มีโอกาสที่เท่าเทียม และมีจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของชีวิตเท่าที่เป็นไปได้  
 
ปัจจุบันนี้องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ก่อตั้งทีมระดมทุนผ่านตัวแทนระดมทุน  มีวัตถุประสงค์เพื่อตามหาผู้ที่สนใจบริจาคเงินในสถานที่ต่างๆ ให้แก่องค์การยูนิเซฟ โดยเงินบริจาคนี้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ  ทั่วโลก
ยูนิเซฟขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตอาสา มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส กล้าแสดงออก อดทนและมีทัศนคติที่ดีต่องานระดมทุน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย 
 
วันนี้โอกาสของการทำดีและโอกาสของความก้าวหน้าสู่องค์กรระดับสากลกำลังรอทุกท่านอยู่ หากท่านสนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานของท่านมาที่ผ่าน บริษัท พี.อาร์. แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลของงานข้างต้น ได้ที่อีเมล์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02 716 0000 ext.  232

UNICEF is an international organization that  working in 190 countries. UNICEF works to ensure the rights of all children. This means the rights of every child living in this country, irrespective of their nationality, gender, religion or ethnicity. Our objective is to make all children have the equal opportunity and have a good start as possible
 
At present, UNICEF has established our in-house F2F fundraising team to seek for pledge donor who would like to support UNICEF programme that helping vulnerable children in Thailand and around the world
UNICEF would like to invite a person with charity mind, outgoing, patient and positive attitude about fund raising job to join UNICEF fundraising team in helping vulnerable children
 
Today, there are an opportunity to make good thing and an opportunity to move forward with an international organization is waiting for you. If you are interesting, please send your resume to P. R. Recruitment & Business Management Co., Ltd.  which is recruitment representative at email For more information, please call 02 716 0000 ext. 232 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
United Nations Children's Fund (UNICEF)
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
ทุกวันนี้ ยูนิเซฟทำงานรณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านสิทธิเด็ก และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรทางด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟประเทศไทย 50 คนทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตร เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆในการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนในประเทศไทยรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะถูกส่งไปถึงเด็กที่เปราะบางและขาดโอกาสที่สุดในสังคม 
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
United Nations Children's Fund (UNICEF)
Address :
19 Phra Athit Road, Banglumpoo, Pranakorn, Bangkok 10200
Telephone :
0-2356-9499 ext. 9587
Fax :
-
ชื่อผู้ติดต่อ : phenkae sandee
ตำแหน่ง : HRM
ที่อยู่ : 19 Phra Athit Road, Banglumpoo, Pranakorn, Bangkok 10200
โทรศัพท์ : 0-2356-9222
โทรสาร : -