หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Representative (เคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) / เขตภาคอีสาน

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด
ยา/เภสัชกรรม , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ขอนแก่นและภาคอีสาน
คุณสมบัติ
• อายุ 22 - 35 ปี
• จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี เทคนิคการแพทย์ พันธุศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถนำรถยนต์มาใช้ในการทำงานได้
• สามารถเดินทางทำงานในเขตภาคอีสานได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท แบง เทรดดิ้ง ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ ประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเคมีเวชภัณฑ์ มากว่า 40 ปี โดยมีนโยบายในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณภาพเสมอมา ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงของการขยายงาน จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมจะพัฒนาตนเองและองค์กรมาร่วมงานกับเรา
แยกตามสินค้าดังนี้  
              
 • แผนก LCA ( Laboratory Chemicals and Apparatus Division) จำหน่ายสินค้าด้าน เคมี และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ              
 • แผนก SIS ( Scientific Instruments and Supplies Division ) จำหน่ายสินค้าด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์              
 • แผนก BP ( Pharmaceuticals Chemicals Division ) จำหน่ายสินค้าวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ สำหรับโรงงานผลิตยา         
 • แผนก AFF-DIAG ( Clinical Diagnostic Division ) จำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ และน้ำยาทดสอบสำหรับปฎิบัติการโรงพยาบาล          
 • แผนก AFF-Food ( Food Safety Testing Division ) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทดสอบด้านอาหารปลอดภัย      
 • แผนก IM  ( Inter Medical Division  ) จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ วัสดุทางการแพทย์  สินค้าทางด้านโลหะดามกระดูกสันหลัง และเครื่องมือช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment Section
ที่อยู่ : 999/99 5th Floor, Bang Trading Group Building, Rama 9 Road, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2718-3333 ext. 512
โทรสาร : 0-2718-3333 ext. 563
โฮมเพจ : http://www.bangtrading.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด