กลับ
บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Sales Supervisor / Sales Executive

บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด

26/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
.

คุณสมบัติ
1. Female/Male (Exempt from military Service).
2. Bachelor’s Degree in Associated Medical Science, Physical Therapy, Nursing, Agro-Industry, Biotechnology, Science, Chemistry, Analytical Chemistry, Microbiology or related fields.
3. Non Experience and New graduate are also welcome.
4. Highly motivated, diligent, Target-oriented and Service-Mind.
5. Able to travel upcountry (for upcountry sales executive).
6. Having own vehicle is a plus.


Application and document required:

1. A copy of House Registration Certificate
2. A copy of ID Card
3. Educational Transcript with the original copy
4. Employment Certificate ( If any )
5. A copy of relevant training certificate with the original copy ( If any )
6. Recent photo, Colour print 1” for 2
7. A copy of Military Service Document (SOR DOR 43)


คุณสมบัติของผู้สมัคร:

1. ชาย/หญิง (ชายต้องพ้นพันธะการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัด, พยาบาล, อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, เคมี, เคมีวิเคราะห์, จุลชีววิทยา หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า มีใจรักในการให้บริการ
5. สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้ (เฉพาะพนักงานขายในเขตต่างจังหวัด)
6. หากมียานพาหนะส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร:

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. หลักฐานทางการศึกษา พร้อมต้นฉบับ
4. หนังสือรับรองการทำงานที่ผ่านมา พร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)
5. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมพิเศษ หรือเฉพาะทางพร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
7. หลักฐานแสดงการเกณฑ์ทหาร (สด.43)
 

สวัสดิการ
- Commission
- Training ต่างประเทศ
- กีฬาสี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
- ปรับเงินเดือน
- เที่ยวกลางปี 1 ครั้ง, เที่ยวปลายปี 1 ครั้ง
- โบนัสประจำปี

ที่อยู่
188/1 Bio-Active Bldg, Soi Srirung, Chua Phloeng Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์
0-2350-3090 Ext. 2201Fax0-2-350-3094
เว็ปไซต์
บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด
บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม กำลังขยายงานทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์, เทคโนโลยีทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ต้องการรับสมัคร ที่ปรึกษาการขาย (SALES SUPERVISOR) และ พนักงานขาย (SALES EXECUTIVE) ดังนี้

Bio-Active Co., Ltd. Is the leading trader of science and technology, medical science and industrial science. We are expanding in instrumentation and equipment, medical technology and medical science. Now we are looking for candidates to fulfill many Sales Supervisor and Sales Executive positions to join our team :
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google