กลับ
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Process Engineer

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์)

18/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. Development of new process technology, optimization of existing processes, and scale
up of new products both of pilot and commercial scale.
2. Coordination with R&D team, production and related departments
3. Responsible for the pilot test as requested

คุณสมบัติ
  • Bachelor Degree's or Master Degree's of Chemical Engineering
  • Male
  • Fresh graduates will be considered
  • 0-5 Years of experience
  • Age 25-30

สวัสดิการ
- Air Bus & Van Company / รถปรับอากาศและรถตู้ รับ-ส่ง
- Annual Bonus / โบนัสประจำปี
- Annual Diligent / เบี้ยขยันประจำปี
- Birthday Gift / ของขวัญวันเกิด
- Childbirth Gift / ของขวัญสำหรับพนักงานหรือภรรยาพนักงานคลอดบุตร
- Funeral Allowance / เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ
- Group Health Insurance (Include spouse & 3 child) / ประกันสุขภาพกลุ่ม (รวมคู่สมรส และบุตร-ธิดา ได้สู
- House Rent Allowance / ค่าเช่าบ้าน
- Life Insurance / ประกันอุบัติเหตุ
- Marriage Allowance / เงินช่วยเหลือการสมรส
- New Year Celebration Party & New Year Gift / งานปีใหม่และของขวัญปีใหม่
- Ordination Allowance / เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
- Right to join in activities of the company (Internal sport game, annual travel, really & etc.) / มีส
- Salary Advance / การเบิกเงินเดือนล่วงหน้า
- Scholarship for employee's children /ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์)
ที่อยู่
No. 2, I-5 Road, Map Ta Phut Indusstrial Estate, Muang, Rayong 21150
โทรศัพท์
038-685-233-4,038-683-981 Fax 038-683-982
เว็ปไซต์
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์)
บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีเรียลส์)
เกี่ยวกับบริษัท
Aditya Birla Chemicals ( Thailand) Ltd. is a part of Aditya Birla Group, the India’s premier industrial house, with 103 state – of – the – art manufacturing units and sectoral services , the group has turnover of US $ 24 billion with a market capitalization of US $ 28 billion, in the League of Fortune 500, the group is anchored by an extraordinary force of 100,000 employees, belonging to 25 different nationalities in 20 countries - India, Thailand, Laos, Indonesia, Philippines, Egypt, China, Canada, Australia, USA, UK, Germany, Hungary, Brazil, Italy, France, Luxembourg, Switzerland, Malaysia and Korea. In India, the Group has been adjudged “The Best Employer in India and among the top 20 in Asia” by the Hewitt-Economic Times and Wall Street Journal Study 2007.

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. is engaged in producing and marketing five major product groups – Chlor-alkali, Epichlorohydrin, Epoxy Resins, Phosphates and Sulphites. We address the needs of a large number of industries such as food, food processing, personal consumer products, coating, textiles, pulp and paper, detergents, water treatment, metal treatment and more. Now Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd., – Epoxy Division is seeking high potential candidates for placing in Map Ta Phut, Rayong as below position:

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (อีพอกซี่ ดีวิชั่น) ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ในกลุ่มอีพอกซี่เรซิน" และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารยึดผิว เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ในชื่อการค้า “EPOTEC” จึงจำป็นต้องขยายการลงทุนเพื่อสนองตอบความต้องการใช้อีพอกซี่เรซิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตใบกังหันเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการใช้เรซินเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ดังนั้น อีพอกซี่เรซินที่ผสมจากบริษัทฯ จึงถือว่าเป็นวัตุดิบประเภทหนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศประมาณ 95% ของความสามารถในการผลิตทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 5% จะจำหน่ายในประเทศ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google