หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Senior Accountant

โรงพยาบาลหัวเฉียว

ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ป้อมปราบฯ)
03/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่าฟอกไตสิทธิต่าง ๆ และออกใบเสร็จรับเงิน
2. จัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกทันตกรรมของเจ้าหน้าที่ และออกใบเสร็จรับเงิน
3. จัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกคลอดบุตรของเจ้าหน้าที่ และออกใบเสร็จรับเงิน
4. จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย คลินิกเครือข่ายและกรณีส่งต่อ
5. จัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่ายและนอกเหนือเหมาจ่ายของประกันสังคม และออกใบเสร็จรับเงิน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี หรือบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
4. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ป้อมปราบฯ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าโทรศัพท์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

โรงพยาบาลหัวเฉียว  เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ  500,000  คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วย  450  เตียง  สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์  โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า  200  ท่าน  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียดแม่นยำและทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกมาก

วิสัยทัศน์ : หัวเฉียวก้าวไกล  มั่นใจมาตรฐาน  ประทับใจบริการ  โรงพยาบาลเพื่อสังคม
ค่านิยม  : เมตตาทุกชนชั้น ยึดมั่นวินัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการพัฒนาทั้งมาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการเสริมสร้างการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ เมื่อเดือนมีนาคม  2549  โรงพยาบาลหัวเฉียว  จึงได้รับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital  Accreditation : HA)  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข
 

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง - ชั้น 4 (คลินิคประกันสังคม)
ที่อยู่ : 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-1351 #5411
โทรสาร : 0-2223-1253
โฮมเพจ : http://www.hc-hospital.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลหัวเฉียว