หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Senior Experienced Dealer (Local Institution)

Senior Experienced Dealer (Local Institution)
ด่วนมาก!
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Multi-tasking skills with the priority to do best executions of clients’ transactions amid dynamic market environment, news and events.
 • Ability to build a strong professional relationships and to communicate with local institutional dealers, team members and operation officers. A good team player.
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree or higher in Business, Finance or related fields.
 • Requirement: equity execution background and experience in securities business.
 • Direct experiences will be an advantage.
 • Ability to organize and work well under high pressure. Finish the works fast and thoroughly.
 • Good decision and problem solving under uncontrolled situation.
 • Strong Excel and background of computer skills. Specifically, do pre-confirmation for clients’ stocks allocation.
 • Enthusiastic and self-development person.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
"บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัด (มหาชน)"
ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9 สิงหาคม2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก "บริษัทหลักทรัพย์ไซรัสจำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่22 มิถุนายน2552 และเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม "SYRUS" เป็น "FSS" โดยมีผลตั้งแต่วันที่8 กรกฎาคม2552

บริษัทฯเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์5 ประเภทได้แก่ 1.การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 2.การค้าหลักทรัพย์ 3.การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 4.การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 5.การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นอกจากนี้บริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมได้แก่ที่ปรึกษาทางการเงิน, ตัวแทนซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent), ธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวแทนซื้อ/ขายตราสารหนี้ของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย

นอกจากแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจรแล้วด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่มีความโดดเด่นด้านการลงทุนการดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพรวมถึงการดำเนินธุรกิจเชิงรุกจึงทำให้ FSS ได้เติบโตและพัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ
 
ที่อยู่ : 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 18,25 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2680-0770
โฮมเพจ : http://www.fnsyrus.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)