หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Senior Industrialization Engineer

บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด

สายการบิน , การผลิต
เชียงใหม่และภาคเหนือ
11/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Develop and execute Industrialization plans in accordance with Cabin standards and program goals.
 • Represent the industrialization team in customer and program meetings as required.
 • Create the production element of the industrial dossier, mainly Manufacturing Bill of Materials, Routers, Standardized work instructions (including operation’s allocated time).
 • Work with the Design and Manufacturing teams to develop optimal production processes for each product type.
 • Coordinate with Facilities to ensure that the necessary production floor space and support is allocated in conjunction with the required schedule.
 • Provide feedback to Design group for DFMA (design for manufacture and assembly).
 • Integrate plan for the design, manufacture and implementation of new tools or prototypes from the tooling engineering teams on the new program.
 • Develop a detailed phasing schedule for implementation of new lines.
 • Develop Cycle time and Takt Time standards and plans to achieve them.
 • Maintain industrialization metrics in line with Cabin standard KPI’s and communicate performance on a regular basis.
 • Analyze and manage industrial process and product risks during development.
 • Lead and participate in Kaizen and 3P events to develop improvements and plans.
 • Support Departmental and Personal Objectives/Measurements.
 • Lead manufacturing of the FAI (First Article Inspection) products.
 • Initiate Process capability and capacity study.
 • Collect and record lessons learnt from the industrialization project.
 • Conduct TEST/Production readiness review (Internal Industrialization Review).
 • Work in Lamphun

คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering, Aeronautical Engineering, Mechanical Engineering or Manufacturing Engineering.
 • Having direct experience 7-10 years.
 • Proficient with Windows Operating System, Office XP, AutoCAD. Knowledge of design software.
 • Good command of written and spoken English.
 • Able to lead teamwork/team player well with others to complete projects toward defined goals.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Diligence Allowance
 • Meal Allowance
 • gasoline allowance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
Safran Cabin Lamphun LTD., located in the NorthernRegion Industrial Estate of LAMPHUN is a manufacturing company of the SAFRAN Group in France. SAFRAN is a world leader in aeronautics equipment and systems for commercial, regional and business aircraft, as well as helicopters and space applications. Its main areas of expertise are comfort and conditions onboard aircraft, onboard systems and safety, both in flight and on the ground.

The Safran Cabin Lamphun  site in LAMPHUN consist of 3 Business Units from the Cabin Segment: 

- Aircatering Equipment
- Parts Making Operation
- Commercial AircraftInserts Operation.

At the Safran Cabin Lamphun Ltd., we manufacture a wide variety of aircraft catering equipment, built to the highest quality standards of the airline industry.  As market leader we supply all airlines in the world with trolleys, food containers, drawers, Beverage makers, Coffeemakers, Ovens, Trash compactors & Water boilers and other galley & electrical inserts

Safran Cabin Lamphun Ltd.places its teams at the heart of its business strategy by enhancing and developing a real team spirit and a pioneering, enterprising and open attitude to understand and anticipate market expectations, to react and innovate.

To find out more about the SAFRAN Group:
https://www.safran-group.com

 Please send your update resume to sca.lpn.hr.recruitment@safrangroup.com or contact +66 53 569 300 for more information. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : Northern Region Industrial Estate 68/2-3 Moo4, Tumbol Banklang, Amphur Muang, Lamphun 51000
โทรศัพท์ : 053-569-300
โทรสาร : 053-582-128
โฮมเพจ : https://www.safran-group.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด