กลับ
บริษัท สแทรทริจิค ซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (S-Cube)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

SEO Consultant (French or English speaking)

บริษัท สแทรทริจิค ซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (S-Cube)
ด่วนมาก!

ไอที - อินเทอร์เน็ต
22/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
ปริญญาตรี
25,000 - 30,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ผล SEO
 • วิเคราะห์พฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
 • เพิ่มประสิทธิภาพทางเทคนิค บทบรรณาธิการ และ Netlinking
 • กรอกข้อมูลต่างๆ บนเวบไซต์ของลูกค้า
 • ตรวจสอบเวบไซต์หรือข้อมูลทางเทคนิค SEO เพื่อเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเพื่อปรับปรุงเวบไซต์ของลูกค้า
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามคำแนะนำบนเวบไซต์ลูกค้า
 • ความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การค้นหาบน Search engine ต่างๆ
  • สื่อสารกับลูกค้าเรื่องการจัดการ การตลาด ข้อมูลเทคนิคที่เกี่ยวกับ SEO
  • ใช้การปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือค้นหา
  • สนับสนุนการเติบโตของเว็บไซต์ของลูกค้า
  • ประเมินโมดูลที่เราได้พัฒนาบนเครื่องมือ Monetoring เพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้น ดีในแง่ของ SEO และ SEA หรือไม่
   (ตรวจเช็ค Keywords, Semantic Gap, Landing page ฯลฯ)

คุณสมบัติ
 • เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
 • เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้ที่เปิดรับความรู้ด้าน SEO, SEA และ Data Analytics และพัฒนาให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญได้
 • มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน
 • มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้า และให้คำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน กลยุทธ์ ด้าน SEO ให้กับลูกค้าได้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์พนักงาน

 • ประกันสังคม (ลงทะเบียนทันทีที่เริ่มงาน)
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • สวัสดิการค่าที่พัก (สูงสุด 5,000 บาท/เดือน)
 • สวัสดิการที่จอดรถภายในอาคารซอฟแวร์ ปาร์ค
 • ประกันชีวิตเอไอเอ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและประกันอุบัติเหตุ (สมัครทันทีหลังผ่านโปร 3 เดือน)
 • โบนัสประจำปี (เมื่ออายุงานครบ 1 ปีเป็นต้นไป)
 • เบี้ยขยัน (ตามผลงานและการประเมินงานของทีม)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมัครเมื่ออายุงานครบ 1 ปี)
 • วันลาพักร้อน 15 วันต่อปี และเพิ่มขึ้นตามอายุงาน
 • กินเลี้ยงประจำทุกเดือน
 • เที่ยวประจำปี
 • คอร์สเรียนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน
 • Work from Home ในช่วงสถานการณ์โควิด ตามมาตรการของภาครัฐ


สวัสดิการ
- Annual bonus of 1 month(s)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี 1 เดือน

บริษัท สแทรทริจิค ซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (S-Cube)
ที่อยู่
99/29 Software Park Building, 6th floor, Chaengwattana road, Klongkue, Pakkred, Nonthaburi 11120
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2962-2677,0-2583-9992 ext.1608 Fax 0-2962-2677
เว็ปไซต์
บริษัท สแทรทริจิค ซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (S-Cube)
บริษัท สแทรทริจิค ซอฟแวร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (S-Cube)
เกี่ยวกับบริษัท
Stategic Software Solutions (S3) ประกอบกิจการขาย พัฒนาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟแวร์ประเภท Enterprise Software และ Digital content ตั้งแต่ปี 2550 เราทำงานร่วมกับบริษัท Pixalione ในการวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ Monetoring? และซอฟแวร์ต่างๆ อีกมากมาย
เยี่ยมชมเวบไซต์ http://s3-world.com/

Pixalione ตั้งอยู่ที่เมืองปารีส เมืองลียง และเมืองลิล ประเทศฝรั่งเศส  Pixalione เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน SEO (Search Engine Optimization) SEA, DATA ANALYTICS และกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 13 ปี เยี่ยมชมเวบไซต์ https://www.pixalione.fr/

Monetoring? เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเวบไซต์ทางด้าน SEO, SEA, DATA ANALYTICS และเป็นเครื่องมือที่เสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเวบไซต์ของลูกค้า เพื่อให้ติดอันดับหนึ่งหรือหน้าแรกของโปรแกรมค้นหา (Google, Bing, Yahoo, …)

ร่วมงานกับ S3
ปัจจุบัน เราเปิดรับสมัคร
JAVA Developer 4 ตำแหน่ง
Front-end Developer 1 ตำแหน่ง
DevOps Engineer 1 ตำแหน่ง
Software Tester 1 ตำแหน่ง
SEO Consultant 1 ตำแหน่ง
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google