หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Telesale (เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์)

Telesale กทม.
บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การนำเสนอขาย ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งสินค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางโทรศัพท์

1.1 การหาลูกค้าใหม่

1.2 การขยายฐานลูกค้าเก่า

1.3 การสร้างความพึงใจให้ลูกค้า

2. การบริหารยอดขายทางโทรศัพท์ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ กำหนด ทั้งยอดขายรายเดือนและรายปี

3.การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและการรายงาน

3.1 การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสืบค้น และติดตามลูกค้า

3.2 จัดทำรายงานสรุปผลสำเร็จการขาย ปัญหา และอุปสรรคในการขาย

4. การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. กิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง

2.ระดับ ปวส. ขึ้นไป

3.อายุ ไม่เกิน 30 ปี

4.ประสบการณ์ 1 ปี ทางด้านงานการขายตรง หรือทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

6.อดทน มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

7.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท
วีมูฟ แพลตฟอร์ม
"แพลตฟอร์มแหล่งรวมงานและรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศบนเว็บไซต์และแอปพิเคชัน 
ทั้งขนส่งสินค้ารูปแบบเหมาคันและฝากส่ง พร้อมด้วยระบบการทำงานครบวงจร
ที่อำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้ามีความโปร่งใส เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ"
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ชรีย์รัศมิ์ (กั้ง)
ที่อยู่ : 172/1-2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 084-289-3653
โทรสาร : 0-2888-7822
โฮมเพจ : http://www.wemove.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด