หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Warehouse & Logistic Manager/Supervisor/Officer

ผู้จัดการคลังสินค้าและขนส่ง/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ และวางแผนการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทัน
เวลาและมีสภาพสมบูรณ์
2.ควบคุมการดำเนินงาน รับเข้า-เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้
มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า
3.กำหนดพื้นที่จัดส่ง สายรถ แผนที่การเดินทาง และตรวจสอบการส่งสินค้าใน
แต่ละวัน
4.พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
6.กำกับการดูแลและบริหารงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ พร้อม
แนะนำแก้ไขและพัฒนาระบบงาน
7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Supply Chain หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานบริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า FMCG/อาหารเครื่องดื่ม มาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การงานห้องเย็น/ห้องแช่แข็ง
 • เคยใช้โปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า/จัดส่ง และโปรแกรมการติดตามจัดส่งสินค้ามาจะเป็นประโยชน์ยิ่ง
 • ใช้อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์สำนักงาน Word/Excel/Power Point ได้ดี
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ส่วนลดการซื้อสินค้า
 • อาหารกลางวัน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป 
 
ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 88 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2190-2999 #1200
โทรสาร : 0-2190-2489
โฮมเพจ : http://www.137degrees.net
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด