หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Web/Mobile Developer

Mobile Developer
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ดุสิต)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา แก้ไข Website, Mobile Application ตามที่ได้รับ Requirements
 • จัดทำระบบสำหรับรองรับหรือสนับสนุนการทำงาน สำหรับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของบริษัท
 • ดูแล ติดตาม และประสานงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษาหาความรู้ และพัฒนาระบบงานใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 25- 38 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน ตามหลัก SDLC
 • มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, React, Laravel framework หรือ Ionic framework
 • มีความรู้ในการพัฒนา Mobile Application ด้วย React, Cordova PhoneGap หรือ Flutter
 • มีความรู้ในการใช้งาน Bootstrap, JavaScript, JQuery, HTML 5 และ CSS
 • มีความรู้ในการใช้งานภาษา SQL
 • มีความรู้ในการใช้งาน Node js, Vue js, Git
 • มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ และอดทดต่อแรงกดดันในการทำงาน รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ไม่เกี่ยงงานหนัก มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานแบบมืออาชีพ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ดุสิต)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • หยุดวันเกิด
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
Boon Rawd Brewery, Thailand’s first brewery, is a renowned beer and beverage produce. The company produces products under the numerous brand names namely Singha, Leo, B-ing, Purra, Sanvo, Syder Bay, Boonrawd Farm, Pundee and Masita trademarks. The company has expanded and diversified its business interests into manufacturing, packaging, agriculture, real estate, food and restaurants, as well as retail fashions and life style, which comprises of over 50 affiliated companies. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4253
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
คุณกรวีร์
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกรวีร์
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 0-2242-4173
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด