หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Wind Engineer

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Being responsible for wind assessment and estimation of energy production for wind projects under development phase and supporting cross functionally on-site suitability and site development.
 • Undertaking and managing design and optimization of wind farm energy production and losses, as well as layout and conceptual design of wind farm.
 • Developing project strategy, scope, schedules, resources, budgets for wind projects.
 • Requesting, assessing, and evaluating proposal from suppliers/contractors for wind project.
 • Reviewing measurement campaigns, energy yield assessment studies, employer’s requirements and specifications, detailed design drawings, project plans and procedures.
 • Leading technical due diligence.

คุณสมบัติ
 •  Bachelor's Degree or higher in Renewable Energy, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Science, or related fields.
 • Minimum 3 years’ experience in wind energy project development.
 • Ability to conduct energy assessment study, including losses and uncertainties with wind energy software(s).
 • Good Knowledge in wind turbine generator technology and wind farm development.
 • Project management capability.
 • Analytical, problem-solving, decision making skills.
 • Excellent communication, negotiation, interpersonal, and leadership skills.
 • Fluent in English both written and verbal (Minimum 750 TOEIC Score).
 • Goal–Oriented, Unity, Learning, Flexible.  Interested person, please submit your resume via online
  system: https://careers.gulf.co.th/ or click "APPLY NOW"

  All applications will be strictly confidential, and will be kept for at least 1 year. Only
  shortlist candidates will be notified.

  Gulf Energy Development Public Company Limited
  11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place,
  87 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Annual Medical Check-Up
 • Dental/ Vision Allowance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
GULF Group is a holding company that invests in a portfolio of conventional and renewable power generation and distribution businesses, as well as natural gas supply and distribution, infrastructure development projects, and other related businesses.
 
We are a fast-growing company who integrate innovative strategy, quality resources, premier technologies to achieve the most reliable energy and infrastructure solutions through a collaborative approach, while creating shared values for all our stakeholders in a responsible and sustainable manner.

We stay true to our core values to guide the way we work in every step of the way; goal, unity, learning and agility.

At Gulf, we focus on job satisfaction, well-beings of our people and embrace workplace diversity. Even as we continue to grow domestically and internationally, we value teamwork and we’re committed to retaining a close-knit feel where everyone is like family, regardless of their backgrounds.

We also seek to empower our people to constantly go beyond their limits to take on new roles and challenges across the company. Our success is driven by our people and their commitment to achieving results, therefore we care about how their professional objectives tie into business strategy along with their personal goals.
 
ที่อยู่ : 11th Fl., M Thai Tower, All Seasons Place, 87 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.gulf.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)