หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!


คำทำนายสำหรับวันที่ 9-15 มกราคม 2560

สัปดาห์นี้ต้องใส่ใจเรื่องการพูดคุยสื่อสารกับคนรอบข้างให้มากขึ้นสักนิด เพื่อรักษาความสงบสุขในที่ทำงานไว้ครับ คุณสามารถเป็นผู้ใหญ่กว่าได้ด้วยการอดกลั้นอารมณ์ไม่ให้ความโกรธเข้าครอบงำเเละพยายามเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆกับสถานการณ์ที่พวกเขาต้องเผชิญ การทำเช่นนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีไปในทางบวกซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตอย่างเเน่นอนครับ


พูดคุยกับทีมงาน