หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!


คำทำนายสำหรับวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2560

เเนะนำให้คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในสัปดาห์ไตร่ตรองถึงเรื่องต่างๆที่คุณไม่ค่อยได้นึกถึงนักครับ เรื่องหลักๆที่ควรลองนำมานึกถึงดูนั้นก็คือการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในอดีต ทั้งการกระทำเเละพฤติกรรมต่างๆ อาจเป็นจังหวะดีที่คุณจะได้ประเมินค่าความสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งกับคนในครอบครัวเเละเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับ