หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

ตำแหน่ง Sales Supervisor (มีประสบการณ์ด้านการดูแลพนักงานขาย PC จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่