หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

ตำแหน่ง Teller - Mandarin Speaking - (Rayong Branch) - Bank of China (Thai) Public Company Limited/中国银行 (曼谷分行)/บริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่