หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

ตำแหน่ง UOB Open House เปิดรับสมัครตำแหน่ง Call Center ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นี้ - บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB) ได้หยุดประกาศรับสมัครงานเรียบร้อยแล้ว
คุณสามารถไปที่ www.JOBTOPGUN.com เพื่อค้นหางานและสมัครงานค่