หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

ต้องการส่งสมัครงาน แต่ไม่มี Super Resume ที่ต้องการส่งให้เลือก ต้องทำอย่างไร


ปัญหาเกิดจากการที่ Super Resume ที่ต้องการส่งสมัครงานนั้นยัง “ไม่สมบูรณ์” ให้คุณกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขึ้นคำว่า “ไม่สมบูรณ์” ค่ะ