หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

กดส่งสมัครงานไปแล้ว สามารถยกเลิกการส่งได้หรือไม่


หากคุณได้ทำการกดสมัครงานไปแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการส่งได้ค่ะ เนื่องจากระบบต้องการสร้างความมั่นใจว่า Super Resume จะถึงมือของ HR ของบริษัทที่คุณสมัครอย่างแน่นอน ทางเราแนะนำว่าก่อนส่งสมัครงานควรตรวจดูให้ดีก่อนเสมอค่ะ