หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

การติดตามการสมัครงาน


คุณสามารถติดตามสถานะการสมัครงานได้โดย เข้าสู่ระบบของ JOBTOPGUN จากนั้น เลือกหัวข้อ My JOBTOPGUN Account และคลิกที่ สถานะการสมัครงาน ซึ่งคุณจะสามารถติดตามได้ว่า HR ได้รับใบสมัครของคุณหรือไม่ จนถึงสถานะการสัมภาษณ์ของคุณค่ะ