หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

ขั้นตอนการลงทะเบียน


คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของ JOBTOPGUN จากนั้น เลือก "คลิกที่นี่" ในหัวข้อ "ลงทะเบียนและสร้าง Super Resume เพื่อสมัครงานเลย" ดังรูปจากนั้นระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน โดยให้กรอกข้อมูล 7 ขั้นตอน เพื่อสร้างให้ Super Resume ของคุณสมบูรณ์และมีโอกาสในการสมัครงานมากขึ้น