หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

ต้องการแก้ไข Super Resume ต้องทำอย่างไร


คุณสามารถกด แก้ไข Super Resume ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1.ทาง www.jobtopgun.com
หลังจากคุณทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกเข้าไปที่หัวข้อ My JOBTOPGUN Account และเลือกหัวข้อ My Super Resume จากนั้นกดเลือก แก้ไข ใน Super Resume ที่ต้องการแก้ไขได้ตามปกติค่ะ2. ทาง www.superresume.com
หลังจากคุณทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดเลือก แก้ไข ใน Super Resume ที่ต้องการการแก้ไขได้เลยค่ะ


พูดคุยกับทีมงาน