หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

ต้องการแปลง Super Resume เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ต้องทำอย่างไร


คุณสามารถแปลง Super Resume ของคุณให้เป็นภาษาอื่นได้โดยเข้าไปที่ www.superresume.com จากนั้น เลือกปุ่ม "คัดลอก" สำหรับ Super Resume ที่ต้องการแปลงภาษาได้เลยค่ะ