หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

ไม่สามารถกด ถัดไปได้ หรือ กดแล้วค้าง ต้องทำอย่างไร


หากคุณไม่สามารถกด "ถัดไป" ได้หรือกดปุ่มอื่นๆแล้วค้าง อาจเกิดจากการที่อินเตอร์เน็ตมีความล่าช้าหรือระบบมีจำนวนผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในขณะนั้น ให้คุณกด Refresh ในหน้านั้นเพื่อโหลดข้อมูลใหม่ ดังภาพค่ะ