หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

อัพโหลดรูปถ่ายไม่ได้ ต้องทำอย่างไร


รูปภาพที่ใช้ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB โดยต้องเซฟเป็นรูปแบบ .jpg, .bmp หรือ .gif เท่านั้น ดังนั้นจึง ควรตรวจสอบไฟล์รูปภาพของคุณก่อนว่ามีขนาดเกิน 1MB หรือไม่ค่ะ