หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

อัพโหลด เอกสารแนบอื่นๆไม่ได้ ต้องทำอย่างไร


หากคุณต้องการอัพโหลดเอกสารแนบอื่นๆ ไปให้บริษัทนั้นดูด้วย สามารถทำการอัพโหลดได้ โดย แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 2MB และอยู่ในรูปแบบของ .txt , .doc , .jpg , .bmp , .gif , .xls , .pdf , .ppt, .docx, xlsx, .pptx เท่านั้น ซึ่งคุณสามารถอัพโหลดเอกสารแนบอื่นๆมากกว่า 1 ไฟล์ แต่ขนาดรวมของทุกไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB ค่ะ