Enjoy faster and better
experience on App!

19/01/2020
งาน หางาน สมัครงาน

Programmer - เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย

Boonrawd Brewery Co., Ltd / Singha Corporation
Beverages/Food/Restaurant
Bangkok (Dusit)
Duties & Responsibilities
 • การพัฒนาโปรแกรมให้เสร็จทันตามมาตราฐานและระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำรูปแบบการนำเสนอ รายงานต่างๆ จากข้อมูลระบบงานต่างๆ
 • พัฒนาและดูแลระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานทีมงานในส่วนงานของการพัฒนาระบบงานภายในและภายนอก
 • จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงาน
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ศึกษาทฤษฏี หลักการ วิธีการ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ
Qualification
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น C , C# , PHP , Java HTML , CSS , JS , SQL , PL/SQL เป็นต้น
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office เป็นต้น
 • มีทักษะในการใช้ระบบงานฐานข้อมูลในระดับผู้ดูแลฐานข้อมูล
 • การศึกษาระบบ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและสืบค้นในระดับที่ดี
 • มีเทคนิคในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์



 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 0 - 3 year(s)
Location : Bangkok (Dusit)
Education : Bachelor's Degree or Higher
Faculty : Computer and Information Technology
Faculty : Computer Science
Faculty : Science
Major : Computer Science
Faculty : Information Technology
Faculty : Science
Major : Information Technology
About company

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 86 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ 

 

Company's information
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Primary Industries :
อาหารและเครื่องดื่ม
Number of Employee :
6000"
Registration :
-
งาน หางาน สมัครงาน

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้น เพื่อดูแลธุรกิจเครื่องดื่มของ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรับผิดชอบในการบริหารและทำการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ เบียร์ โซดา น้ำดื่มเครื่องดื่มสุขภาพ น้ำแร่ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง และ สาหร่ายทะเลทอดกรอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์” “ลีโอ” “ บีอิ้ง” “ เพอร์ร่า” “ พันดี”  “มาชิตะ” และ "ซันโว"

 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารโรงเบียร์ 3 แห่ง และโรงงาน ผลิตโซดาและน้ำดื่มรวม 7 แห่ง ในจุดสำคัญต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้แทนจำหน่ายด้านการให้บริการเพื่อรองรับความต้อง การของตลาด รวมถึงตอบสนอง
ผู้บริโภคให้ได้อย่างทั่วถึง โดยมีเครือข่ายเอเย่นต์จำนวน 300 ราย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วราชอาณาจักร และมีตัวแทนจำหน่ายใน กว่า 50 ประเทศทั่วโลก และด้วยเกียรติบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 รับรองมาตรฐานและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 2005 รวมทั้ง GMP & HACCP และรางวัลเหรียญทองจากประเทศต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดและบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชาวไทยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยการส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่นประกอบกิจกรรมทางสังคมที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ไทยเป็นหลัก รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและกีฬาทุกประเภท เพื่อเป็น การตอบแทนสังคมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วยดีมาตลอด      
    

Company's mission
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

วิสัยทัศน์

 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ตั้งเป้าหมายว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้า สิงห์ต้องเป็นเบียร์ Top 3 ของเอเชีย และก้าวขึ้นสู่ Top 50 แบรนด์ในระดับโลกภายใน 5 ปี เน้นการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรและสินค้า การแตกย่อยบริษัทให้เล็กลงเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจเรื่องงาน อีกทั้งยังคงคุณค่าความเป็นไทยไว้เสมอ

 

เป้าหมาย


เป้าหมายของสิงห์คือการเป็นแบรนด์ระดับโลก ที่มีมูลค่าของแบรนด์ (Valueable Brands) สูงสุด 50 อันดับ

Human Resources Policy
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจแลยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน                                       
        
สวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และพนักงานบริษัทในเครือ
- โบนัสประจำปี
- ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพหมู่และอุบัติเหตุ
- ส่วนลดสินค้าและร้านค้าของบริษัท
- ส่วนลดกิจกรรมที่บริษัทให้การสนับสนุน
- ของขวัญปีใหม่ประจำปี
- เงินช่วยเหลืออุบัติภัย/งานศพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตร
- กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
- รถรับส่งพนักงาน
- ฯลฯ    
 
Contact info and map
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Thanonnakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4396
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
Contact person : สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
Address : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Phone number : 0-2242-4396,02-242-4300
Fax : 0-2669-4278
View more jobs at Boonrawd Brewery Co., Ltd / Singha Corporation