Enjoy faster and better
experience on App!

04/02/2021
งาน หางาน สมัครงาน

การตลาดธุรกิจให้เช่า

Marketing Manager Operating lease
AIRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
Financial/Banking/Securities
Pathumthani
Duties & Responsibilities

• หาลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าด้านการให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถตักล้อยาง รถขุด และรถยกโฟล์คลิฟท์ เป็นต้น

• กำหนดกลยุทธ์ วางแผน การทำการตลาด

• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมช่างเทคนิคเพื่อทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรและซ่อมบำรุง

• บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตลอดระยะเวลาสัญญาการเช่า

• ประสานงานด้านเอกสาร วางบิล รับชำระค่าเช่าจากลูกค้า

• สามารถทำงานล่วงเวลาและให้บริการลูกค้าได้ทันทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Qualification

    • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

    • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถตักล้อยาง รถขุด และรถยกโฟล์คลิฟท์

    • สามารถใช้โปรแกรม Word/ Excel / PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

    • มีความสามารถในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

    • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบ และสามารถทำงานภายในแรงกดดันได้ดี

    • มีความรู้ในธุรกิจลีสซิ่ง, เช่าซื้อ,ให้เช่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    • มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์


 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : Unknown
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable  + Commission
Experience : 3 - 8 year(s)
Location : Pathumthani
Education : Bachelor's Degree or Higher
Welfare
 • 5-day work week
 • Accident Insurance
 • Annual trip or party
 • Funeral payment support
 • Health insurance
 • Ordination leave
 • Overtime
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • Staff training and development
About company
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้สินเชื่อแบบเช่าซื้อ สัญญาเช่าดำเนินงานและอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าประเภทองค์กร รวมถึงช่วยให้ลูกค้าประเภทองค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท

Vision (วิสัยทัศน์)

เป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น แตกต่าง ด้วยบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลตอบแทน และความพึงพอใจ ให้กับผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 
Address : 33/117 Wall Street Tower, 23rd Floor, Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500
Phone number : 0-2117-5881
Fax : 0-2117-5860
View more jobs at AIRA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED