Enjoy faster and better
experience on App!

14/02/2020
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่แผนกบรรจุ

Product Packaging Officer
Mitr Phol Sugar Corporation., Ltd.
Agriculture/Forestry , Trading/Import/Export
Kalasin
Duties & Responsibilities
- ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานงานที่ถูกต้องตามหลักสากล
- พัฒนาขั้นตอนงานและวิธีทำงาน รวมทั้งอุปกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ต้นทุนเหมาะสม รวดเร็วมากขึ้น
- ร่วมวางแผนการบรรจุ เพื่อให้การบรรจุสอดคล้องทั้งการรับน้ำตาลจากกระบวนการและการจ่ายน้ำตาลเข้าคลังสินค้า
- เสนอแนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของงานบรรจุ ทั้งในแง่ ความสามารถ(Capacity) สมรรถนะ (Performance) ต้นทุน (Cost) และความปลอดภัย (Safety)

Qualification
คุณสมบัติ
- การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- สาขาอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ต้องมีประสบการณ์
ความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
- ความรู้ด้านการออกแบบกระบวนการผลิต
- มีทักษะการปรับปรุงการผลิต
- มีทักษะในการประสานงาน


 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Not specified
Salary(Baht) : Competitive  + Commission
Experience : 0 - 2 year(s)
Location : Kalasin
Education : Bachelor's Degree
Faculty : Engineering
Major : Industrial
Faculty : Industrial Technology
Major : Industrial Technology
Welfare
 • Accident Insurance
 • Accommodation allowance (in other provinces)
 • Attendance bonus or other special compensation
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Employee's uniform
 • Flexible working hours
 • Funeral payment support
 • Health insurance
 • Housing allowance (ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • Marriage gift
 • Ordination gift
 • Ordination leave
 • Overtime
 • Per diem
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Recreational allowance
 • Scholarship/ education allowance
 • Social security
 • Staff training and development
 • บ้านพัก
 • ลากิจ
 • ลาป่วย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • อาหาร 3 มื้อ
About company

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 

Contact person : คุณปฤณ รวมสมบัติ
Address : 99 ม.1 ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
Phone number : 043-134101-4
Fax : -
View more jobs at Mitr Phol Sugar Corporation., Ltd.