Enjoy faster and better
experience on App!

07/07/2020
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ

Project Manager
Sinohydro (Thailand) Co.,Ltd.(ทีมคุณอ้อม)
Construction/Furnishings
Phuket and South
Duties & Responsibilities
1.วางแผนงานให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการทั้งหมด รายละเอียดในการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการ
3. ระบุและเลือกสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้
4. ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้
5. ประสานงานกับโครงการอื่นๆเพื่อให้การดำเนินโครงการทั้งหมดของหน่วยงานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุ ถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอก และภายในองค์การได้ทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ
7. นำการวิเคราะห์เวลา ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการดำเนินโครงการและเทคนิควิธีการมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ
8. สร้างทักษะและความเป็นผู้นำให้กับผู้บริหารโครงการทุกระดับทั้งนั้นพอให้โครงการทุกส่วนดำเนินไปด้วยดีภายใต้ความรับผิดชอบของผู้นำแต่ละระดับ
Qualification

1. อายุ 38 - 48 ปี

2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 

3. มีใบ กว.สามัญวิศวกร (สย) / License B ( professional engineer)

3. ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป 

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  

6.ทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

7. สามารถทำงานที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (พระราม 3 ) , ท่าพระ

 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 2 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : 50,000 - 100,000 baht/Month
Experience : 10 - 15 year(s)
Location : Phuket and South
Education : Bachelor's or Master's Degree
Faculty : Engineering
Major : Management
Faculty : Engineering
Major : Civil
Faculty : Engineering and Architecture
Major : Construction Management
Faculty : Engineering and Architecture
Major : Civil Engineering
Faculty : Engineering and Architecture
Major : Construction Engineering
Welfare
  • Fuel/transportation fees
  • Social security
  • Telephone bill allowance
  • ค่าคอมพิวเตอร์
  • ค่าที่พัก
About company
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

 
Contact person : จิราภรณ์ ปัญญาแหลม
Address : บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร เอ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวง / เขต ห้วยขวาง กทม.
Phone number : 02-053-5861-62
Homepage :
View more jobs at Sinohydro (Thailand) Co.,Ltd.(ทีมคุณอ้อม)