Enjoy faster and better
experience on App!

07/01/2021
งาน หางาน สมัครงาน

โปรแกรมเมอร์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

Programmer
Perfect Companion Group Co.,Ltd.
Consumer Product
Bangkok
Duties & Responsibilities
 • พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Web Application
 • พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบ Object-Oriented design
 • วิเคราะห์และออกแบบความต้องการการทำงานสำหรับระบบ ERP
Qualification
 • อายุ 22-28 ปี 
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ในการใช้ VS.net (Windows Application), Web Programming in ASP.NET (C#.Net, vb.net)
 • มีประสบการณ์การเขียน JavaScript, CSS, XML, REST/SOAP หรือเขียนระบบฐานข้อมูล Oracle database
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านการพัฒนา Mobile Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 2 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 0 - 5 year(s)
Location : Bangkok
Education : Bachelor's Degree
Welfare
 • 5-day work week
 • Accommodation allowance (in other provinces)
 • Annual bonus of 2 month(s)
 • Health insurance
 • Medical insurance
 • Per diem
 • Social security
 • Travel allowance
 • ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
About company

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group) ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 10 ปี มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อยืนยันถึงคุณภาพที่ดีเลิศและผลิตภัณฑ์ชั้นยอดมาสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002  ซึ่งผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสมาคมควบคุมอาหารสัตว์อเมริกา (AAFCO) ปัจจุบันมีระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่ ระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000

บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ  มีความกระตือรือล้น ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงร่วมกับเรา

 

Company's information
Company background
Name of Company :
Perfect Companion Group Co.,Ltd.
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( C.P. Group ) ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 10 ปี มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อยืนยันถึงคุณภาพที่ดีเลิศและผลิตภัณฑ์ชั้นยอดมาสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสมาคมควบคุมอาหารสัตว์อเมริกา (AAFCO) ปัจจุบันมีระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่ ระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ประกอบธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งในประเทศไทย และอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยมีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับเช่น สมาร์ทฮาร์ท มีโอ ออพติมั่ม และแม๊กซ์วิน เป็นต้น เรามุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า และบริการของทางบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยง
Company's mission
Company statement
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า และบริการของทางบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยง
Human Resources Policy
Human Resource
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ติดต่อ: โทร 02-6709662 และ โทรสาร 02-6709697 
อีเมลล์: phatcharee.tim@perfectcompanion.com
Contact info and map
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Perfect Companion Group Co.,Ltd.
Address :
1 Empire Tower, Floor 14 (Park Wing), South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone :
0-2670-9662
Fax :
0-2670-9697
Contact Person :
HR Department
Contact person : HR Department
Address : 1 Empire Tower, Floor 14 (Park Wing), South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Phone number : 0-2091-9662
Fax : 0-2091-9697