Enjoy faster and better
experience on App!

23/07/2020
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า จ.สมุทรปราการ

Perfect Companion Group Co.,Ltd. (Factory)
Beverages/Food/Restaurant
Samutprakarn
Duties & Responsibilities
• บริหารและกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้าเช่น การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การจ่ายสินค้า ควบคุมปริมาณสินค้าที่จัดเก็บภายในคลังและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
• บันทึกและติดตาม KPI ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายและจัดทำรายงานประจำเดือน
• วางแผนกำลังพลให้สอดคล้องกับปริมาณงานและสามารถสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• วิเคราะห์และควบคุมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการขายและมีปริมาณคงเหลือถูกต้องตามระบบบัญชี
• สอนงานและให้คำแนะนำพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
• ตรวจสอบและติดตามแผนการดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคลังสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ภายในคลังสินค้ามีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย การกำจัดแมลงและสัตว์พาหะต่างๆ
• ปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง
• จัดทำรายงานสถิติการมาทำงานของพนักงานและจัดทำแผนการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับแผนงานภายในคลังสินค้า
• ประสานงานและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณ์งานด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าอย่างน้อย 2 ปี ในอุตสาหกรรมอาหารหรือสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ 3rd Party Logistics Provider

- มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ WMS และ/หรือ TMS

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความเป็นผู้นำและมีประการณ์ในการบริหารจัดการทีมงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและสามารถทำงาน Multi Tasking 

- สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์


 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 2 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 3 - 7 year(s)
Location : Samutprakarn
Education : Bachelor's Degree or Higher
Faculty : Management
Faculty : Business Administration
Faculty : Business Administration and Information Technology
Faculty : Logistics
Welfare
  • Annual bonus of 2 month(s)
  • Annual trip or party
  • Employee's uniform
  • Health insurance
  • Social security
  • Staff training and development
About company

Perfect Companion Group Co.,Ltd, the leading company in Pet Business Group established to serve global pet care industry. Our proud root is in our Parent Organisation - The Charoen Pokphand (C.P.) Group, Thailand's leading multinational corporation with 20 countries worldwide branches. Perfect Companion Group Co.,Ltd, established in 2001, is committed to deliver the highest quality products and services. Our product range covers the food for various popular pets such as the food for dog, cat, aquarium fish, bird, rabbit and other small animals. Our modern factory and Research & Development Center are based at Bangsaothong, Samutprakarn province.

 
Company's information
Company background
Name of Company :
Perfect Companion Group Co.,Ltd. (Factory)
Primary Industries :
Pet Food Manufacturing
Number of Employee :
700"
งาน หางาน สมัครงาน
Perfect Companion Group Co.,Ltd, the leading company in Pet Business Group established to serve global pet care industry. Our proud root is in our Parent Organisation - The Charoen Pokphand (C.P.) Group, Thailand's leading multinational corporation with 20 countries worldwide branches. Perfect Companion Group Co.,Ltd, established in 2001, is committed to deliver the highest quality products and services. Our product range covers the food for various popular pets such as the food for dog, cat, aquarium fish, bird, rabbit and other small animals. Our modern factory and Research & Development Center are based at Bangsaothong, Samutprakarn province.
Company's mission
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
Perfect Companion Group Co.,Ltd aims at lifting up the quality of life of both human and pets.We are attempting and continually improving our products to meet the industry standard. Thus you
can ensure that our products and services are high in quality. We believe that our goods and services will create linkage between you and your pets.
Human Resources Policy
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
Perfect Companion Group Co.,Ltd is continuous seeking the talent candidates to join our growing team.We offer a challenging job opportunity and offer continuous training & development to our people to ensure that our people is knowledgeable and specialise in the field.
Contact info and map
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Perfect Companion Group Co.,Ltd. (Factory)
Address :
169 หมู่ 16 ต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Telephone :
0-2706-0480-90 Ext.114,115
Contact Person :
Human Resources Department
Contact person : Human Resources Department
Address : 169 Moo 16, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 10570
Phone number : 0-2706-0480-90
Fax : 0-2706-0009
View more jobs at Perfect Companion Group Co.,Ltd. (Factory)