Enjoy faster and better
experience on App!

งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Kanok Product Co., Ltd.

Production/Manufacturing
Samutsakhon
15/10/2021
Duties & Responsibilities
1. รับและจดบันทึก ใบขอซื้อ
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า/บริการเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเบื้องต้น
3. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า
4. จัดส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้ขอซื้อ และผู้ขายสินค้า/บริการ และผู้ขอซื้อ
6. บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง จากใบอนุมัติซื้อ และประสานงาน ให้กับฝ่ายบัญชี
7. ปรับปรุงทะเบียนการจัดซื้อ
8. ปรับปรุงทะเบียนผู้ขายรายใหม่
9. รวบรวม บันทึก ใบประเมินผลผู้ขาย ส่งผลการประเมินผู้ขายที่ไม่ผ่านเกณฑ์
10. จัดเก็บเอกสาร filing & scan
11. รับเรื่อง ข้อมูลจากแผนกอื่นๆ งานทั่วไปของแผนก

Qualification
สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้
มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และละเอียดรอบคอบ
รักการเรียนรู้และสนใจที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 

Basic qualification
Type of job : Contract/Temp
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : 18,000 - 20,000 baht/Month
Experience : 1 - 3 year(s)
Location : Samutsakhon
Education : Diploma of Vocational Education or higher
Welfare
 • Annual bonus
 • Attendance bonus or other special compensation
 • Employee's uniform
 • Funeral payment support
 • Ordination gift
 • Overtime
 • Per diem
 • Performance/results-based bonus
 • Social security
 • Staff training and development
 • Telephone bill allowance
About company
บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อผลิตอุปกรณ์พลาสติกในงานด้านการเกษตรโดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 18 ปี ทำให้ บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของทางเรานั้น มีมากกว่า 6,000 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลายหลายของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์สินค้าตรา " Red Hand " " ไชโย " และ " แชมป์ " ด้วยแนวความคิดที่ว่า...
       “ คุณภาพคุ้มค่า ในราคายุติธรรม ”
ในปี พ.ศ. 2541 : เริ่มโรงงานเอกชัย เพื่อผลิต ฟุตวาล์ว
ในปี พ.ศ. 2543 : เพิ่มเครื่องแกะแม่พิมพ์ CNC
ในปี พ.ศ. 2544 : เพิ่มสายการผลิตสปริงเกลอร์
ในปี พ.ศ. 2551 : ขยายคลังสินค้า และ ขยายสำนักงานใหญ่
ในปี พ.ศ. 2552 : เพิ่มขยายโรงงานมหาชัย เพื่อผลิต ข้อต่อ PVC
ในปี พ.ศ. 2553 : เพิ่มสายการผลิตท่อ PE ทางการเกษตร
ในปี พ.ศ. 2554 : เป็นคู่ค้าสำคัญกับ ไทวัสดุ และ โฮมโปร
ในปี พ.ศ. 2556 : เพิ่มขยายโรงงานสะแกงาม เพื่อผลิต ท่อ PVC และ เป็นคู่ค้าสำคัญ กับ เมกะโฮม
ในปี พ.ศ. 2557 : ได้รับมาตรฐาน มอก. สำหรับ ท่อน้ำดื่ม PVC
ในปี พ.ศ. 2558 : ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการในงานด้านเกษตร โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ำเพื่อการเกษตร และสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด
 
Contact person : ฝ่ายบุคคล
Address : 15-23 Soi Phraya Manathat, Yak 10, Bang Khun Thian Road, Bang Bon Subdistrict, Bang Bon District, Bangkok 10150
Phone number : 0-2417-1097-9,0-245-11111
Fax : 0-2417-1093
View more jobs at Kanok Product Co., Ltd.