Enjoy faster and better
experience on App!

20/01/2021
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานเขียนแบบ Auto Cad (ก่อสร้าง)

Draftsman
EMC Public Company Limited
Construction/Furnishings , Real Estate
Bangkok and its Vicinity
Duties & Responsibilities

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose):

เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งแก้ไข ปรับปรุงแบบหากเกิดข้อผิดพลาดตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities):

1 ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน้างาน
2 รวบรวมและบันทึกหมายเลขแบบทั้งหมดที่ต้องจัดทำทั้ง Shop Drawing และแบบที่ใช้อ้างอิงเช่น แบบก่อสร้าง,แบบสถาปัตย์ เป็นต้น
3 ร่วมศึกษาแบบกับวิศวกรโครงการ และประสานงานกับโฟร์แมนเพื่อเคลียร์แบบหน้างานแต่ละระบบให้สอดคล้องกับที่ลูกค้ากำหนด
4 จัดทำ Shop Drawing ตามแผนงานและแก้ไขตามที่ comment จากผู้ควบคุมงานให้เสร็จทันเวลาใช้งาน
5 ตรวจสอบความเกี่ยวข้องกัน (Combine) และความขัดแย้งของแบบโครงสร้าง,สถาปัตย์
6 แก้ไขปรับปรุงหากแบบเกิดมีข้อผิดพลาดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7 กำหนดผู้รับแบบที่แน่นอน เพื่อควบคุมการแจกจ่ายให้ทั่วถึง ทันสมัยล่าสุดเพื่อการใช้งานเสมอ และควบคุมการทำลายเอกสารให้ทั่วถึง
8 จัดทำแบบ AS Built Drawing ให้ถูกต้องตามการติดตั้งงานจริงและทำสำเนาแบบ As-Built Drawing ตามจำนวนที่ส่งมอบให้กับลูกค้า
9 จัดทำ CD Back up Shop Drawing ทุกระบบอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
10 จัดทำ CD Back up As-Built Drawing ทุกระบบก่อนปิดโครงการ และนำส่งให้เจ้าหน้าที่อำนวยการกลางจัดเก็บไว้เมื่อจบโครงการแล้ว
11 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจในการตัดสินใจ (Authority):

เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย, รับผิดชอบงานแบบทั้งหมด

Qualification

วุฒิการศึกษา (Education Background):

วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ก่อสร้าง /สถาปัตย์  ภูมิสถาปัตย์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences):

ประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ สถาปัตย์/ภูมิสถาปัตย์   อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency):

1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Autocad ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-Mail ได้คล่องแคล่ว
2 รู้และเข้าใจถึงปัญหางานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคารรวมทั้งรู้จักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
3 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad ได้อย่างชำนาญ
4 มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ


วันทำงาน:
ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์


 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 4 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 3 - 10 year(s)
Location : Bangkok and its Vicinity
Education : Bachelor's Degree or Higher
Welfare
 • Accident Insurance
 • Employee's uniform
 • Health insurance
 • Overtime
 • Per diem
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • Telephone bill allowance
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
About company

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
Contact person : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
Address : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
Phone number : 0-2615-6100 Ext.6192
Fax : 0-2615-6100 Ext.2003
View more jobs at EMC Public Company Limited