Enjoy faster and better
experience on App!

17/06/2021
งาน หางาน สมัครงาน

Insurance Specialist (Urgent) (อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา)

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางธนาคาร
Prudential Life Assurance (Thailand) PCL
Insurance
KhonKaen, Nakhonratchasima, Udonthani
Duties & Responsibilities
 • ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานขายในพื้นที่ที่กำหนดและผลักดันการขายผลิตภัณฑ์
 • สามารถขับเคลื่อน และส่งเสริมการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการขายต่างๆ เช่น ช่องทางการขายผ่านธนาคาร เป็นต้น
 • สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับผู้จัดการธนาคาร ผู้ขาย และลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพการขายผลิตภัณฑ์ผ่านธนาคาร และเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท ผู้ขาย และลูกค้า
 • ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและแนะนำให้กับพนักงานขายของสาขาในการพัฒนาทักษะการขาย และตรวจสอบศักยภาพการขาย
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพ และหารือเกี่ยวกับแผนกับผู้จัดการสาขาเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
 • มีส่วนร่วมในทุกระดับของผู้ขาย และทีมบริหารการขายเพื่อทำกระบวนการขายเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
Qualification
 • วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการทำงานด้านการเงิน ธนาคารหรือมีความเข้าใจในด้านการขายภายในธนาคารเป็นอย่างดี
 • มีองค์ความรู้ด้านประกันภัย และเข้าใจข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 • มีทักษะการสื่อสาร และการเขียนที่ดีพร้อมกับทักษะการนำเสนองานที่ยอดเยี่ยม
 • มีทักษะด้านการโน้มน้าว การจูงใจ และเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการจัดการกับความต้องการของลูกค้าที่ดีภายใต้การแข่งขัน
 • ระบุพื้นที่ที่สนใจในการปฏิบัติงาน เช่น จังหวัด หรือภาค เป็นต้น
 • มีรถยนต์ และสามารถพื้นที่ทำงาน (อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา) 

 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 3 quota
Gender : Not specified
Salary(Baht) : Negotiable  + Commission
Experience : 2 - 7 year(s)
Location : KhonKaen, Nakhonratchasima, Udonthani
Education : Bachelor's Degree or Higher
Welfare
 • Accident Insurance
 • Dental insurance
 • Health insurance
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • Social security
 • Telephone bill allowance
 • Transportation allowance
About company
ที่พรูเด็นเชียล หาก คุณคือผู้ที่มองโอกาสในความก้าวหน้าอยู่เสมอในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว เราขอมอบโอกาสในอาชีพที่โดดเด่นให้คุณ เพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จในอนาคต

ที่พรูเด็นเชียล พนักงานจะไม่ถูกปิดกั้นความสามารถ เราเชื่อมั่นว่าพนักงานมีคุณค่าต่อองค์กร และพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ที่พรูเด็นเชียล เรายึดมั่นในค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน (PRUF1RST)ซึ่ง เป็นนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน อันเป็นที่มาของความสำเร็จของพรูเด็นเชียล

ที่พรูเด็นเชียล เรา สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาส ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น การจัดอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงานนั้นจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัท ฯ รวมทั้งต่อพนักงาน การฝึกอบรมในที่นี้รวมถึงหลักสูตร ต่างๆ ของ PRUuniversity ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่จัดให้มีขึ้นภายใน องค์กร การจัดฝึกอบรมนอกองค์กร และการจัดฝึกอบรมในต่างประเทศ

ที่พรูเด็นเชียล พนักงาน ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้า ในงานตามโอกาสอันควร อีกทั้งมีโอกาสในการขอโยกย้ายหรือ เปลี่ยนหน้าที่การงานได้ตามความสามารถและความสนใจ และพร้อม ที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรได้ด้วยความมั่นใจ 
Address : 944 Mitrtown Office Tower, 10th, 29th–31st Floor, Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
Phone number : 0-2352-8000 ,0-2352-8113
Fax : 0-2267-5360
View more jobs at Prudential Life Assurance (Thailand) PCL