Enjoy faster and better
experience on App!

16/05/2020
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบัญชี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)*พร้อมแนบทรานสคริปเมื่อสมัคร

Accounting Officer
Urgently Required!
SPCG Public Company Limited
Petroleum/Energy/Mining
Bangkok (Vadhana)
Qualification
***Urgently required***
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรด 2.60 ขึ้นไป 
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 0 - 3 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่) 
4. มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี (โปรแกรมบัญชี เช่น Express โปรแกรมการใช้งานพื้นฐาน เช่น Microsoft Office การใช้งานอินเตอร์เน็ต) 
5. มีทักษะในด้านการสื่อสารทั้งด้านพูด อ่านและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
6. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม 
7. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเร่งด่วน เพื่อให้แล้วเสร็จได้ตรงตามกำหนดเวลา 
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการให้บริการและมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง


 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 0 - 3 year(s)
Location : Bangkok (Vadhana)
Education : Bachelor's Degree or Higher
Faculty : Accounting
Welfare
 • 5-day work week
 • Accident Insurance
 • Annual trip or party
 • Employee's uniform
 • Health insurance
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • Staff training and development
 • ประกันชีวิต
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
About company
SPCG Public Company Limited/บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

  บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดพลังงาน ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นเจ้าของหุ้น/ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือ รวม 43 บริษัท โดยมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 923,990,000 บาท

  SPCG พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มจำนวน 36 โครงการ รวมกว่า 260 Mw. ใน 10 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง (ลพบุรี) บนเนื้อที่รวมกว่า 5,000 ไร่

  SPCG เป็นผู้บุกเบิกระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา


  SPCG มีบริษัทในเครือ ดังนี้
  • บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (SPC) เป็นผู้พัฒนาโซลาร์ฟาร์มเชิงพาณิชย์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีโซลาร์ฟาร์มรวมทั้งสิ้น 34 โครงการ บนพื้นที่ 9 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ แอสเซ็ท จำกัด (SPA) เป็นผู้พัฒนาโซลาร์ฟาร์มรวม 2 โครงการ ในจังหวัดลพบุรี
  • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SPE) เป็นผู้นำการให้บริการออกแบบทางวิศวกรรมและก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction : EPC) นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและการประมวลผลให้แก่โซลาร์ ฟาร์ม (Operation, Maintenance and Monitoring : OMM) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ รูฟ จำกัด (SPR) เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านเรือน อาคารธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ แห่งแรกในประเทศไทยและในประชาคมอาเซียน
  • บริษัท เอสพีซีจี แคปปิตอล จำกัด (SPCGC) ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัท เอ็นเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน), ENEGATE Co., Ltd. (บริษัทในเครือของ Kansai Electric Power Co., Inc. (KANSAI)) และ Thai Aichi Denki Co., Ltd. เพื่อประกอบธุรกิจด้านการผลิตระบบควบคุมไฟฟ้าแรงสูง เช่น ตู้สวิทช์ ตัดตอนระบบไฟฟ้าแรงดันสูง (High Voltage under 33kV) ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Main Distribution Boards: MDBs) สำหรับโซล่าฟาร์มและอื่นๆ รวมถึงพัฒนาระบบ Smart Grid
  • บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด (SSR) ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่าย และให้บริการติดตั้ง หลังคาเหล็กรีดลอน โดยได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน ในราคาประหยัด สามารถนำไปติดตั้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 
Address : 10th Floor, Capital Work Place No. 1 Soi Chaem Chan (Thonglor 20) Sukhumvit 55, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110
Phone number : 0-2011-8111 Ext. 1092-94
Fax : 0-2011-8112
View more jobs at SPCG Public Company Limited