Enjoy faster and better
experience on App!

23/02/2020
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีต่างประเทศ

Asst. Accounting Manager
Wonnapob Co., Ltd.
Trading/Import/Export
Nonthaburi
Duties & Responsibilities

งานนี้ทำอะไรบ้าง

งานนี้ทำแบบนี้น่ะค่ะ
- วางระบบงานบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- ดูแลและจัดทำบัญชีต้นทุนของบริษัทฯ
- บริหาร จัดการ ควบคุมและตรวจสอบระบบงานบัญชีและการเงินบริษัท
- ดูแล ให้คำปรึกษา ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานในฝ่ายบัญชีและการเงินที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
- วางแผนควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำบัญชี
- วางแผนควบคุมและตรวจสอบงานด้านภาษี
- จัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินของบริษัทพร้อมวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
- ควบคุมการยื่นแบบ/ส่งรายงานต่าง ๆ ให้ตรงตามวันที่หน่วยงานราชการกำหนด
- ควบคุมการส่งรายงานงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบให้ผู้สอบบัญชีตรงตามวันที่กำหนด
- บริหารจัดการเรื่องการหาแหล่งเงินทุน
- บริหารเงินสด Cash in -Cash out
- บริหารเงินสดย่อยประจำสัปดาห์
- ควบคุมและตรวจสอบระบบรับ-จ่ายและเอกสารประกอบ
- เข้าร่วมการประชุมระดับบริหาร
- ประชุมรายงานประจำเดือน / ประชุม KPI / ประชุมเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน
- สร้างและพัฒนาทีมงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

Qualification

อยากได้ผู้สมัครแบบนี้ครับ

- เพศ หญิง
- อายุ 40 - 50 ปี
- จบการศึก ปริญญาตรี - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
- ประสบการณ์ในสายงานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
- เคยดำรงตำแหน่ง ผุ้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ 10 ปีขึ้นไป
- สามารถบันทึกบัญชีโดยใช้ระบบ Express ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  หรือมีผล TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
*พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เท่านั้น* สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Female
Salary(Baht) : 50,000 - 80,000 baht/Month
Experience : 5 - 10 year(s)
Location : Nonthaburi
Education : Bachelor's Degree
Faculty : Business Administration
Major : Accounting
Welfare
สวัสดิการพนักงานบริษัท วรรณภพในประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯและโรงงานอยุธยา (เมืองไทย)

1. ตรวจสุขภาพประจำปี
2. การประกันชีวิต (ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันชีวิต)
3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. สิทธิได้รับอัตราค่ารักษาพยาบาลพิเศษ(เจ้าหน้าที่ทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกันเมื่อส่งตัวเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นๆในครอบครัว เข้ารักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทภายใต้การส่งตัวของบริษัท)
5. เงินโบนัสประจำปี
6. หอพักเจ้าหน้าที่ (สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาจากบริษัทเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน)
7. กองทุนประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ทดลองงานได้รับสวัสดิการนี้เช่นกัน)
8. สิทธิการยืมนิตยสาร หนังสือวิชาการ หนังสือทั่วไป การ์ตูน DVD หนัง
9. เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ สวัสดิการเงินทุนกู้-ยืม 0%
10. สัมมนาเชิงท่องเที่ยวประจำปีหรือการจัดเลี้ยงประจำปีหรือการแข่งขันกีฬาประจำปี
11. สิทธิการซื้อสินค้าของบริษัทเช่น เจ้าหน้าที่มีสิทธิในการซื้อข้าวสารของบริษัทในราคาเจ้าหน้าที่ในแต่ละเดือนๆ ละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
12. เจ้าหน้าที่จะได้รับ ค่าน้ำมัน /ค่าสึกหรอ(ตามเงื่อนไขของบริษัท)
13. รางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น
14. รางวัลทำงานนาน (ทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป)
15. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ ได้แก่ เงินแสดงความยินดีงานมงคลสมรส งานบวช เงินแสดงความยินดีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือการประสบอุบัติภัยต่างๆ รายละ 2,000 บาท ส่วนเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพเจ้าหน้าที่หรือบิดา ,มารดาหรือสามี,ภรรยาหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่กรรม รายละ 4,000 บาท (เงินช่วยเหลือพิเศษในทุกกรณีต้องมีหลักฐานมาแสดง)
16. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตฟรี ปีละ 1 ตัว
17. กองทุนเงินทดแทน
18. ข้าวเปล่าฟรี และซื้อกับข้าวในราคาเจ้าหน้าที่
19. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ที่พัก(โรงแรม)เบิกได้ตามเรทที่บริษัทกำหนด(กรณีได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่เท่านั้น)
20. การเปิดอบรมสอนภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์ (โดยเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติโดยตรง เฉพาะระดับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอนุมัติเข้าฝึกอบรม)
21. การฝึกอบรมในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชั้นนำ (เฉพาะบางตำแหน่งและจะพิจารณาตามความเหมาะสม)
22. สวัสดิการอื่นๆ (บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมของตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติอยู่)
23. ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก (ตามเงื่อนไขของบริษัท และตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย)
About company
วรรณภพจำกัด เป็นบริษัทส่งออกข้าวที่มีการเติบโตและมั่นคงตลอดมา รับรองคุณภาพด้วยระบบ ISO9001, ISO22000, BRC, GMP, HACCP และ CSR เรามีวัฒนธรรมองค์กรว่า ทุกคนเป็นเจ้าของบริษัท เป็นครอบครัว เป็นพี่เป็นน้อง เป็นมืออาชีพ เป็นผู้ขวนขวายการเรียนรู้ และมีศีลธรรม

เราต้องการผู้มีคุณสมบัติและความสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรเรา ให้เติบโตอย่างยั่งยืน หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว ขอเชิญคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว “วรรณภพ” ค่ะ 
Contact person : คุณ กัมปนาท กุลนอก , คุณจิณห์นิชา หาญภักดี
Jobs : HRM
Address : 234 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Phone number : 0-2805-3356
Fax : 0-2805-3357
View more jobs at Wonnapob Co., Ltd.