Enjoy faster and better
experience on App!

25/03/2020
งาน หางาน สมัครงาน

Content Writer

นักเขียนคอนเท้นต์
CARA BEAUTY CO., LTD.
Beauty/Cosmetics
Chiangmai and North
Duties & Responsibilities

- วางโครงเรื่องของ content ประกอบกับ customer journey ของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ท้ายที่สุด content สามารถเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์

- เขียน content เตรียมไว้ล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อเป็นการวางแผนให้กับทีมงาน และ การสร้าง promotion ประกอบกับ content

- บรีฟทีมกราฟิกเพื่อสร้างภาพประกอบคอนเทนต์

- เขียน content guideline ให้กับทีมงาน เพราะฉะนั้นแล้ว content ที่ถูกถ่ายทอดออกมาจะต้องถูกเขียนด้วยภาษาเขียนออนไลน์

- ประสานงานกับหน่วยต่างๆในแผนกการตลาดและสื่อสารการตลาด เช่น แผนกพัฒนาธุรกิจ แผนกการตลาดดิจิตอล แผนกสื่อสารการตลาด แผนกครีเอทีฟ รวมทั้ง หน่วยงานอื่นๆในองค์กร เพื่อพัฒนาเนื้อหา และบทความทางการตลาดสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิตอล

- รับผิดชอบในการค้นคว้าข้อมูล และเขียนเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เช่น โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว newsletter บทความสำหรับเวบไซต์ บทความสำหรับ Blog บทความสำหรับ VDO เนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องในรายงานประจำปี คิดถ้อยคำ และข้อความ (Copy write) สำหรับสื่อโฆษณา รวมทั้งเขียนงานตามที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบความถูกต้องของคำ และบทความก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ

- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายใน เพื่อบริหารจัดการควบคุมงบประมาณเกี่ยวกับการแปลเนื้อหาภาษาต่างๆ สำหรับเวบไซต์ และสื่อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทางการตลาดให้เป็นไปตามแผน และวัตถุประสงค์

Qualification

- เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ สาขาภาษาไทย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการเขียนบทความ เขียนหนังสือ งานด้าน Copy write หรือการเขียนงานในสื่อออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

- มีความสามารถในการเขียนภาษาไทยขั้นสูง และมีทักษะในการพัฒนางานเขียนให้น่าอ่าน ถูกต้อง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และภาพลักษณ์ขององค์กร

- มีความสามารถในการอ่าน และทำความเข้าใจเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษในระดับดี เพื่อนำมาใช้ประกอบในงานเขียนบทความภาษาไทย รวมทั้งสามารถตรวจทานงานเขียนภาษาอังกฤษได้ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการแก้ไข

- รักการเขียน และการอ่าน มีความสุขในการพัฒนางานเขียน

- เข้าใจมุมมองทางการตลาดขั้นพื้นฐาน เข้าใจแบรนด์

- มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบในงานสูง

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ตรงต่อเวลา มีความคล่องตัว และทำงานเป็นทีม

- มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : Unknown
Gender : Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 0 - 6 year(s)
Location : Chiangmai and North
Education : Bachelor's Degree or Higher
Faculty : Communication Arts
Faculty : Arts & Humanities
Major : Language&Literature(Thai)
Faculty : Journalism and Mass Communication
Faculty : Humanities and Social Sciences
Faculty : Arts & Humanities
Faculty : Related fields
Welfare
  • Performance/results-based bonus
  • Social security
  • ค่า OT ล่วงเวลา
About company
บริษัท คาร่า บิวตี้ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจด้านความงามเมื่อปี 2561 ก่อตั้งขึ้นวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยสำนักงานใหญ่ตั้งที่ 59/164 ศูนย์การค้าปทุมทอง ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเกี่ยวกับความหอม ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มความหอมที่เสริมบุคลิกด้านความมั่นใจ การแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นกลิ่นกาย เป็นต้น 
Address : 59/164 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
Phone number : 091-156-4468
Homepage :
View more jobs at CARA BEAUTY CO., LTD.