Enjoy faster and better
experience on App!

05/05/2021
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (เพศชาย ดูแลงานสาธารณูปโภค -ยินดีรับเด็กจบใหม่)

เจ้าหน้าที่ดูแลหมู่บ้าน
Urgently Required!
Promptserve Service Co.,Ltd.
Construction/Furnishings
Bangkok and its Vicinity
Duties & Responsibilities

รับสมัครพนักงานชาย ที่มีรถจำนวนมาก ร่วมงานในโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ เพื่อไปประจำโครงการในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล

รายละเอียดงาน

1. ดูแลงานบริการสาธารณะ เช่น

 • งานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบกำลังพล พร้อมแก้ไขปัญหา
 • งานทำความสะอาดถนน รับรายงานจากหัวหน้าคนงานกวาดถนน ตรวจสอบจำนวนคน และแจ้งจำนวนคน ตรวจเช็คการทำงานของคนงานกวาดถนน
 • งานดูแลสโมสร ดูแลสโมสรทุกวัน ตรวจเช็คการทำงานของพนักงานดูแลสโมสร
 • งานจัดเก็บขยะ ตรวจสอบการจัดเก็บขยะทุกวันที่รถขยะเข้าจัดเก็บ แก้ปัญหากรณีขยะตกค้าง
 • งานไฟฟ้าส่องสว่างตรวจสอบไฟฟ้า และประสานงานแก้ไขปัญหาพร้อมติดตามผล เป็นต้น

2.ดูแลงานสาธารณูปโภค เช่น

 • งานดูแลสวน ดูแลสวนทุกวัน ตรวจสอบจำนวนคน ตรวจเช็คการทำงานของคนงานดูแลสวน
 • งานซ่อมสาธารณูปโภค แจ้งปัญหางานซ่อมสาธารณูปโภค และตรวจสอบงานซ่อม เป็นต้น

3.ดูแลความเป็นอยู่ เช่น

 • งานประกันต่อเติม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา
 • การจอดรถ สุนัข แมว ฯลฯ แก้ไขปัญหาให้กับลูกบ้าน เป็นต้น
Qualification
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีใจบริการ และสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานดูแลหมู่บ้านมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตนเอง
 • วันทำงาน รวมทั้งหมด 6 วันต่อสัปดาห์ โดยสามารถทำงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : Many positions.
Gender : Male
Salary(Baht) : Depend on qualifications and experience
Experience : 0 - 3 year(s)
Location : Bangkok and its Vicinity
Education : Bachelor's Degree
Welfare
 • Health insurance
 • Social security
 • Staff training and development
 • ค่าน้ำมันรถ
 • วันหยุด 6 วัน / เดือน (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
About company
บริษัท พรอมท์เซิร์ฟ เซอร์วิส จํากัด เปิดดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง แก่บริษัทห้างร้านทั่วไป ที่มีความต้องการลดขั้นตอนและเวลาในการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างเอง
เป้าหมายในการทำงาน เพื่อมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ ที่สำคัญที่สุดเพื่อลดต้นทุนให้กับลูกค้า
 
Address : 105/420 ซอย เคหะร่มเกล้า 29 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
Phone number : 0-2944-4616
Homepage :