Enjoy faster and better
experience on App!

08/12/2019
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Hr Manager
Digital Focus Co.,Ltd
I.T. - Software/Telecommunication , Electronic , I.T. - Hardware
Bangkok (Bangkapi)
Duties & Responsibilities

• รับผิดชอบงาน HR ทั้งระบบ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัทฯ ตามนโยบายของผู้บริหาร
• จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร, ทะเบียนลูกจ้าง ประเมินผลพนักงาน, KPI
• จัดงานฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน กำหนดให้มีแผนความจำเป็นและความต้องการทรัพยากรบุคคล
• บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล (วางแผน สรรหา ว่าจ้าง เงินเดือน ประเมินผล การพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ)
• กำหนดและดำเนินการให้มีข้อบังคับ ระเบียบที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร และองค์กรมีประสิทธิภาพ
• จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บริหาร
• พัฒนาเรื่องระเบียบ วินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
• กำกับดูแล และควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
• รับผิดชอบงานด้านธุรการของทั้งองค์กร ด้านเอกสาร ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดการทั่วไป
• ประสานงานกับหน่วยงานราชการในด้านการต่อใบอนุญาตต่าง ๆ และ การดำเนินกการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

• ปริญญาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านทรัพยากรบุคคล
• มีภาวะผู้นำ และทักษะในด้านการบริหารการจัดการ คัดสรรบุคคลากร และ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• มีความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมายแรงงาน
• คอมพิวเตอร์ : MS Office, Internet

  • สามารถใช้โปรแกรม Prosoft จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : 30,000 - 50,000 baht/Month
Experience : 5 - 7 year(s)
Location : Bangkok (Bangkapi)
Education : Bachelor's Degree or Higher
Faculty : Related fields
About company
บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด  เป็นบริษัทชั้นนำ เป็นผู้นำเข้าสินค้าด้านระบบรักษาความปลอดภัย AI / IOT ยี่ห้อชั้นนำของโลก ก่อตั้งมากว่า 18 ปี ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท สร้างยอดขายในปี 2562 กว่า 500 ล้านบาท และยังได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในระดับสากล จัดจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและ Internet of things รายใหญ่ของประเทศ   และมีเป้าหมายจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI (Market for Alternative Investment) ภายในปี 2563 โดยมีบริษัท EY เป็น External Audit
มีสำนักงาน Smart Building เพื่อแสดงสินค้านวัตกรรมรักษาความปลอดภัย มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตรม.  และมีบริษัทในเครือ 2 บริษัท คือ บริษัท Internet of things และบริษัท IOT Solution

สนใจศึกษาข้อมูลของบริษัท ได้ที่

นโยบายคุณภาพของบริษัท

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาค ในการจำหน่ายอุปกรณ์ที่ทันสมัย คุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด พัฒนาบุคคลากรและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 
Company's information
Company background
Name of Company :
Digital Focus Co.,Ltd
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
Company's mission
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
วิสัยทัศน์ /Vision
 
เป็นผู้นำในการจัดจำหน่าย สินค้าInternet of things  และ ค้นคว้า พัฒนาวิจัย  สินค้า นวัตกรรม แบบ Digital , ให้บริการ หลังการขาย ที่ดี แก่ลูกค้า เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม  และความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทย ด้วยทีมงาน มืออาชีพ

พันธกิจ/ mission

1. เป็นตัวแทนจำหน่ายและ ให้บริการ สินค้า internet of things  ชั้นนำ ของโลก
2. ร่วมกับ สถาบันการศึกษา  ค้น คว้า วิจัย  สินค้า นวัตกรรม  ใหม่ๆ  ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ล้ำสมัย เพื่อ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
3. สร้างเคลือข่าย การขาย ,บริการ หลังการขายที่ดี  และ logistic  ครอบคลุม ทั่วประเทศ ด้วยเทคโนโลยี่ ที่ทันสมัย
4. สร้างมาตรฐาน การติดตั้ง และบริการที่ดี มาตรฐานโลก ให้กับ ช่างของไทย  เพื่อการบิการหลังการขายที่ดี แก่ลูกค้า
5. สนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อ ช่วยเหลือและ พัฒนา สังคม
6. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  มีความคิดสร้างสรรค์  มี ความมุ่งมั่น ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. สร้างความมั่งคงในวิชาชีพ   รายได้ที่ดี  ดูแลสุขภาพ  และ สร้างสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ดี  แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน   ให้ผลตอบแทน ที่ดี แก่ผู้ถือหุ้น
Human Resources Policy
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
Contact info and map
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Digital Focus Co.,Ltd
Address :
2782/4-5 Ladprao Road, Klong Chan, Bangkapi, Bangkok 10240
Telephone :
0-2733-9071
Fax :
0-2733-9075,0-2733-9071-4 ต่อ 135
Address : 2782/4-6 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Phone number : 0-2136-8989 ต่อ 230
Fax : 0-2733-9075,0-2733-9071-4 ต่อ 135
View more jobs at Digital Focus Co.,Ltd