Enjoy faster and better
experience on App!

13/02/2020
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (บ้านบึง ชลบุรี)

Human Resources Manager
Urgently Required!
Charoensin Group
Consumer Product , Clothing/Footwear/Garment , Trading/Import/Export
Chonburi
Duties & Responsibilities
• ดูแลและควบคุมคุณภาพของระบบงานการจัดหาพนักงาน การคัดสรรพนักงาน การรับพนักงานเข้าทำงาน
• จัดทำแนวทางของเงินเดือนและสวัสดิการและการจัดระดับพนักงานในองค์กร
• ควบคุมดูแลการพัฒนาและจัดทำข้อมูลโปรแกรมสวัสดิการของพนักงาน
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาเจรจาต่อรองร่วมกัน ข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคคล และแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล
• สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรผ่านวิธีการที่หลากหลาย รวมไปถึงการทำแผนงานและการจัดการให้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเกิดขึ้น
• จัดการวางแผนทรัพยากรบุคคลประจำปี
• พัฒนาและดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
• ดูแลควบคุมการจ่ายเงินเดือนพนักงานและรายงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำรายเดือน
• กำกับดูแลทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มีขั้นตอนการทำงานและการสื่อสารที่ถูกต้องและทันเวลา
Qualification
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 35 -40 ปี
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: 6 ปีขึ้นไปด้านการบริหารงานบุคคล
 • ความรู้ด้านภาษา : ภาษาอังกฤษระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่านเขียนฃ
 • มีทักษะการสื่อสารดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
 • ผ่านในสายโรงงานมา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 5 - 10 year(s)
Location : Chonburi
Education : Bachelor's or Master's Degree
Faculty : Management
Major : Human Resource Management
Faculty : Human Resources Development
Major : Human Resources and Organization Development
Faculty : Psychology
Major : Industrial and Organizational Psychology
Faculty : Business Administration
Major : Personnel Administration
Faculty : Business Administration
Major : Human Resources Management
Faculty : Management Sciences
Major : Human Resource Management
Faculty : Law
Major : Law
Faculty : Political Sciences
Major : Political Sciences
Faculty : Political Sciences
Major : Public Administration
Welfare
 • Marriage gift
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
About company
    บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
 
Contact person : ณัฐวดี แก้วประวัติ (นัทตี้)
Address : 316/41-48 ซ.สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Phone number : 094-426-6868
Fax : 02- 259-2690
View more jobs at Charoensin Group