Enjoy faster and better
experience on App!

24/01/2020
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ประจำประเทศปาปัวนิวกินี)

Assistant Warehouse Manager (Papua New guinea)
Urgently Required!
Wonnapob Co., Ltd.
Trading/Import/Export
Bangkok and its Vicinity, Papua New Guinea
Duties & Responsibilities

งานนี้ทำอะไรบ้าง
- บริหาร จัดการ ควบคุมระบบงานคลังสินค้า (คลังวัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป)

- บริหาร จัดการ ควบคุมระบบงานคลังสินค้า การรับการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูปและการเบิกจ่าย
- การควบคุมดูแลการบริหารงานคลังสินค้าและการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- วางแผนการขนส่งสินค้า ดูแลสินค้าที่ท่าเรือกรณีมีสินค้าส่งไปจากเมืองไทย

- จัดทำรายงานสรุปสินค้าคงคลังเพื่อใช้ในการบริหาร

- วางแผนดูแลและควบคุมงานด้าน Logistic
- ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualification

อยากได้แบบนี้ครับ   
•    เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
•    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•    มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในสายงาน Logistic การดูแลรถขนส่ง การติดต่อประสานงานกับนายท่า  สายเรือมาก่อน
•    บริษัทพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือเฉพาะผู้สมัครที่คิดว่าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี  (ฟัง พูด  อ่านเ เขียน)
•    เป็นคนขยัน  อดทน  สู้งาน และมีความซื่อสัตย์
•    สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาได้ดี
•    มีภาวะในการเป็นผู้นำสูง กล้าตัดสินใจ เป็นคนมีเหตุผล คิดในเชิงบวก
•    หากมีความรู้และผ่านงานบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี เช่น Word / Excel / Power Point / Internet ได้ดี
•    สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศปาปัวนิวกินีได้
 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 2 quota
Gender : Male
Salary(Baht) : 40,000 - 50,000 baht/Month
Experience : 5 year(s)
Location : Bangkok and its Vicinity, Papua New Guinea
Education : Bachelor's Degree
Faculty : Logistics
Faculty : Business Administration
Major : Transport Management
Faculty : Other
About company
วรรณภพจำกัด เป็นบริษัทส่งออกข้าวที่มีการเติบโตและมั่นคงตลอดมา รับรองคุณภาพด้วยระบบ ISO9001, ISO22000, BRC, GMP, HACCP และ CSR เรามีวัฒนธรรมองค์กรว่า ทุกคนเป็นเจ้าของบริษัท เป็นครอบครัว เป็นพี่เป็นน้อง เป็นมืออาชีพ เป็นผู้ขวนขวายการเรียนรู้ และมีศีลธรรม

เราต้องการผู้มีคุณสมบัติและความสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรเรา ให้เติบโตอย่างยั่งยืน หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว ขอเชิญคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว “วรรณภพ” ค่ะ 
Contact person : คุณ กัมปนาท กุลนอก , คุณจิณห์นิชา หาญภักดี
Jobs : HRM
Address : 234 หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Phone number : 0-2805-3356
Fax : 0-2805-3357
View more jobs at Wonnapob Co., Ltd.