Enjoy faster and better
experience on App!

21/02/2020
งาน หางาน สมัครงาน

Content Business Editor ( ARiP)

Urgently Required!
Advanced Research Group (ARiP)
Advertising/Public Relations
Bangkok (Dindaeng)
Duties & Responsibilities

 • วิเคราะห์ข่าว ทำคอนเท้นต์สำหรับตีพิมพ์ในนิตยสารบิสิเนสพลัส ในคอลัมน์ ข่าวเศรษฐกิจ ไลฟ์สไตล์ ทำคอนเท้นต์สำหรับ web ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ดูแลSEO
 • สร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Social Media และแบรนด์ (Create | Curate Rewrite Content)
 • นำเสนอรูปแบบใหม่ๆ ในการสื่อสารผ่าน Online Platform ให้กับทีมได้
 • เพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บ หรือแชร์ Content จากเนื้อหาที่เขียนได้
 • เก็บข้อมูลหรือเนื้อหาของ content จากนั้น ทำเป็น content ซึ่งสามารถลงทั้งใน online ,offline หรือนำเนื้อหานั้นไปประยุกต์ต่อยอดในงาน event
 • Creative Idea และเขียนเนื้อหา เชื่อมโยงกับชุดข้อมูลนั้นๆ และนำไปใช้ออกสื่อของ B+ ในทุกช่องทาง รวมถึงสร้างระบบฐานข้อมูล Data Engineer เพื่อสนับสนุนการทำงานของ Event ของ B+
 • สามารถหายอดขายโฆษณาจาก Content หรือเนื้อหาที่เขียนได้
Qualification

- วุฒิปริญญาตรี สาขาโฆษณา, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือทีเกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ ด้านสายงานมาก่อน 1 ปีขึ้นไป

- มีความคิดและสร้างสรรค์ Content ออกมาในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างการสื่อสารไปสู่สังคมออนไลน์ในแบบเข้าใจง่าย

- มีความรู้เรื่อง seo และ google analytic และอื่น ทางด้าน online

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม

- ใช้ Social Network หรือสื่อ Online ในชีวิตประจำวัน

- มีความเข้าใจความแตกต่าง ในการสื่อสารบนสื่อ Online แต่ละประเภท

- ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว (Trending) บนสื่อ Online

- มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

- มีความเข้าใจทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ (Branding)

- สนใจส่ง resume และตัวอย่างผลงานมาให้พิจารณา   Kochaporns@arip.co.th


 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 2 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Depend on qualifications and experience
Experience : 1 - 3 year(s)
Location : Bangkok (Dindaeng)
Education : Bachelor's Degree
Welfare
 • 5-day work week
 • Accident Insurance
 • Funeral payment support
 • Health insurance
 • Marriage gift
 • Ordination leave
 • Per diem
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • Staff training and development
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
About company

ARIP Public Co., Ltd. (ARIP) is a content and media company with more than 20 years of experience. It has aggressively expanded its businesses into television and electronic media & content development to capture the potential of online transactions as well as increasing number of cable TV and the Internet population.

We are now looking for an enthusiastic person to join our expanding operation and ambitious future growth in the following position. Although experience might prove to be a great advantage to some positions, we treasure more on commitment, creativity, potential, and ethical attributes.

 
Contact person : Human Resource Department
Address : อาคาร เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม 10400
Phone number : 02-642-3400 # 1215-6
Fax : 0-2641-2331
View more jobs at Advanced Research Group (ARiP)