Enjoy faster and better
experience on App!

29/03/2021
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

Financial Analysis and Budget Manager
Future Park (Rangsit Plaza Co., Ltd.)
Real Estate
Pathumthani
Duties & Responsibilities
วิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดทำงบประมาณประจำปีขององค์กรและควบคุมให้ทันเวลา
 • วางแผนจัดทำรายงานด้านการเงินขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ
 • วิเคราะห์และบริหารจัดระบบการบริหารงบประมาณพื่อให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร
 • ควบคุมการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายเดือนเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • วิเคราะห์โครงการลงทุนต่างๆ ทั้งในด้านความเป็นไปได้ในการลงทุน , ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน , ผลกระทบต่างๆเช่นกระแสเงินขององค์กรรวมถึงผลตอบแทนต่อผู้ถึอหุ้น
 • บริหารการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อสนับสนุนงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของรายงานต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจ
Qualification
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน บัญชี หรือเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนทางการเงินและจัดทำงบประมาณประจำปี , การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและรายงานเพื่อการบริหาร
 • มีประสบการณ์ในการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนต่างๆ และการทำงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปีขึ้นไป (โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์การค้า)
 • มีความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์และข้อบังคับของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund หรือ REIT)
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลงานที่ดี
 • มีความเข้าใจในระบบงานและมีความละเอียดรอบคอบสูง 
 • มีทักษะในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (อ่าน/เขียน) ได้เป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญในใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Ms Excel , Ms Power Point และโปรแกรมทางบัญชีเช่น Oracle ในระดับดี
 • (ถ้ามี) ความรู้ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 10 - 15 year(s)
Location : Pathumthani
Education : Bachelor's Degree or Higher
Welfare
 • 5-day work week
 • Accident Insurance
 • Annual bonus of 1 month(s)
 • Employee's uniform
 • Health insurance
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • Staff training and development
About company

      บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นบริษัทในกลุ่มพูลผลในตระกูลหวั่งหลี ซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า กิจการคลังสินค้า ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรงจากมันสำปะหลัง เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ และขยายไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน


       บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด เปิดดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้พัฒนาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี จนประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน จากจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มศูนย์การค้าของประเทศไทย รวมถึงมีการบริหารพื้นที่เช่าร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่ากว่า 95% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจำนวนผู้เช่าร้านค้าให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน


      นอกจาก Future Park แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนาขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่พรั่งพร้อมด้วยปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ผสานรวมอาณาจักรแฟชั่นชั้นนำที่สุดของไลฟ์สไตล์ในชื่อ Zpell และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็น Future City ศูนย์รวมสรรพสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารที่หลากหลาย กีฬาที่ท้าทายทั้งสกี และสเก็ต ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และ Future Arena ที่ให้บริการสนามฟุตบอล สนาม และสนามแบดมินตันถึง 18 คอร์ท พร้อมโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะขยายในอีกไม่ช้านี้


     ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีกว่า 300 คน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


      เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด กำลังสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ มองหางานที่ท้าทาย ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์อันมีค่ากับพวกเรา ขอเชิญท่านที่สนใจส่งใบสมัครมาในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากกว่า 20 อัตรา พวกเราคอยคุณอยู่ 
 

Contact person : คุณสุทิชา, คุณนุชนารถ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
Address : 94 อาคาร ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
Phone number : 0-2958-0011 ext. 11066,11883
Fax : 0-2958-0081
View more jobs at Future Park (Rangsit Plaza Co., Ltd.)