Enjoy faster and better
experience on App!

12/07/2021
งาน หางาน สมัครงาน

Telesale (เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์)

Telesale กทม.
บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด
Transportation/Logistic
Bangkok
Duties & Responsibilities

1. การนำเสนอขาย ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งสินค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางโทรศัพท์

1.1 การหาลูกค้าใหม่

1.2 การขยายฐานลูกค้าเก่า

1.3 การสร้างความพึงใจให้ลูกค้า

2. การบริหารยอดขายทางโทรศัพท์ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทฯ กำหนด ทั้งยอดขายรายเดือนและรายปี

3.การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าและการรายงาน

3.1 การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสืบค้น และติดตามลูกค้า

3.2 จัดทำรายงานสรุปผลสำเร็จการขาย ปัญหา และอุปสรรคในการขาย

4. การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. กิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

1.เพศหญิง

2.ระดับ ปวส. ขึ้นไป

3.อายุ ไม่เกิน 30 ปี

4.ประสบการณ์ 1 ปี ทางด้านงานการขายตรง หรือทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

6.อดทน มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

7.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : Many positions.
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 1 - 5 year(s)
Location : Bangkok
Education : Diploma of Vocational Education or higher
Welfare
  • 5-day work week
  • Flexible working hours
  • Social security
About company
วีมูฟ แพลตฟอร์ม
"แพลตฟอร์มแหล่งรวมงานและรถขนส่งสินค้าทั่วประเทศบนเว็บไซต์และแอปพิเคชัน 
ทั้งขนส่งสินค้ารูปแบบเหมาคันและฝากส่ง พร้อมด้วยระบบการทำงานครบวงจร
ที่อำนวยความสะดวกให้การขนส่งสินค้ามีความโปร่งใส เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ"
 
Contact person : ชรีย์รัศมิ์ (กั้ง)
Address : 172/1-2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Phone number : 084-289-3653
Fax : 0-2888-7822
View more jobs at บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด