Enjoy faster and better
experience on App!

03/09/2019
งาน หางาน สมัครงาน

Lab Helper (Contract 12 Months)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (สัญญาจ้าง 12 เดือน)
Urgently Required!!
Friesland Campina Group
Beverages/Food/Restaurant
Samutprakarn
Duties & Responsibilities

1. ประสานงานกับฝ่ายผลิตและคลังสินค้าในการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อใช้ในการทดลอง

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ทดลอง เช่น ชั่งน้ำหนักของส่วนผสม ผสม และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายหลังการทดลองเสร็จสิ้น

3. ดูแลเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ shelf life ของการทดลองในแต่ละโครงการทดลอง โดยตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างทดลองทางสารเคมีกายภาพ ประสาทสัมผัส ค่าความเหนียว ค่าสมดุล สี ให้มีคุณภาพเพื่อใช้ในการทดลอง

4. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆเพื่อสนับสนุนงานในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าสำหรับวัตถุดิบในการทดลอง

5. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการทดลองและตัวอย่างทดลองสำหรับการทดสอบประสาทสัมผัส รวมถึงช่วยเหลือผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัส

6. จัดเตรียมตัวอย่างทดลองสำหรับการทดสอบประสาทสัมผัส รวมถึงการอธิบายขั้นตอนการทดสอบให้แก่ผู้เข้าทดสอบ

7. ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ และพื้นที่ในห้องทดลองภายหลังการทดลองเสร็จสิ้น

8. ควบคุมมลภาวะ และตระหนักถึงอันตราย เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บปวดและเจ็บป่วยในการปฏิบัติงาน

9. ทำการระงับเหตุในกรณีฉุกเฉินเบื้องต้นต่างๆตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

10. มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือวิธีการที่นำไปสู่การพัฒนาทั้งทางด้านธุรกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

11. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification

1. มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านงานห้องทดลองในโรงงานอุตสาหกรรม หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและ GMP
 

Basic qualification
Type of job : Contract/Temp
Quantity : Unknown
Gender : Not specified
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 0 - 2 year(s)
Location : Samutprakarn
Education : Bachelor's Degree
Faculty : Science
Welfare
  • 5-day work week
  • Employee's uniform
  • Social security
About company

We help people to move forward by getting more out of milk

As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than one hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk; hence we help people move forward by getting more out of milk. Our company has more than 130 years of commitment to sustainable dairy. As the largest dairy Co-operative in the world. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. Thailand operation is the affiliate of RFC and has been here since 1967. We produce and sell variety of dairy products under brand name Foremost, Ship, Falcon and My Boy as an example. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, yoghurt drinks, and condensed milk.

We believe our current and future success depends largely on the quality of our employees. For this reason, Foremost wants to offer an attractive, challenging and inspiring working environment where employees are encouraged to develop themselves both professional and personally.

 
Company's information
Company background
Name of Company :
Friesland Campina Group
Primary Industries :
Dairy Industry
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
As Royal FrieslandCampina we reach millions of people in more than on hundred countries around the world, with our milk products, cheese, butter and ingredients. We are fascinated by the power and potential of milk. We aim to help people to move forward by getting more out of milk. We have more than 140 years of commitment to sustainable dairy. As a co-operative, we are a team and can depend on one another. Our core values are Embrace Challenge, Grow Together and Feel Accountable characterize our way to doing the business. For Thailand we have been here since 1967. Foremost is a big name in Thailand. Anyone looking for tasty and nutritional dairy products in Thailand is likely to choose Foremost. The extensive product range of quality products includes pasteurized milk, UHT milk, Yoghurt drinks and condensed milk.
Company's mission
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
Human Resources Policy
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
To be the preferred employer in dairy in industry

ในกลุ่มธุรกิจอาหารนม กลุ่มบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย จะเป็นบริษัท ทางเลือกแรกสำหรับผู้หางาน

Contact info and map
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Friesland Campina Group
Address :
Head Office: 388 S.P. Bldg. 6th FL.,Phaholyothin Rd.,Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
Telephone :
0-2620-1900
Fax :
0-2620-1988
Contact Person :
Human Resources and Corporate Affairs Division
Contact person : ็ีHuman Resources Department
Address : 89 2 หมู่ 8 เทศบาลสำโรงใต้ 9 ตำบล สำโรงใต้ อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
Phone number : 02-183 2800
Fax : 3212
View more jobs at Friesland Campina Group