Enjoy faster and better
experience on App!

02/12/2019
งาน หางาน สมัครงาน

เลขานุการ

Secretary
Boonrawd Brewery Co., Ltd / Singha Corporation
Beverages/Food/Restaurant
Bangkok (Dusit)
Duties & Responsibilities

งานเลขานุการผู้บริหาร

1 งานกลั่นกรองหนังสือต่างๆ อีเมลล์ และเอกสารอื่นๆ

2.งานร่างโต้ตอบหนังสือ อีเมลล์ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

3. งานประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ภายนอก

4 งานติดตามผลการดำเนินการ ตามคำสั่งการของผู้บริหาร

5 งานจัดวาระนัดหมายการประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

6.งานจัดเตรียมเอกสาร จัดพิมพ์ สำเนา

7.งานต้อนรับ และรับรองแขกของผู้บริหาร ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

8.งานจัดหาของที่ระลึก สำหรับแขก /ลูกค้า และในโอกาสต่างๆ

9. งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ช่วยงานพิเศษอื่นๆ ตามสถานการณ์

งานพัฒนาสารสนเทศ

1.จัดทำปรับปรุงWebsite งานเลขานุการผู้บริหาร

2.จัดทำปฎิทินการปฏิบัติงานผู้บริหาร / เลขานุการผู้บริหาร ประจำปี (work plan)

3. จัดทำโปรแกรมนัดหมายประจำวัน

4.จัดทำข้อมูลกลาง งานเลขานุการผู้บริหาร

งานบริหารจัดการงานเอกสาร

1.ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือภายในบริษัทฯ และระหว่างหน่วยงาน

2.การจัดเก็บเอกสารของผู้บริหาร หน่วยงาน อย่างเป็นระบบ

3.การควบคุม รับ-ส่งเอกสาร ภายใน และภายนอกองค์กร ให้ผู้บริหาร

4.การดูแลรักษาอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ"

งานบริหารจัดการ และงานทั่วไป

1.ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ 2.จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

Qualification
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ประสบการณ์ทำงาน 3ปี ขึ้นไป 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 3 - 5 year(s)
Location : Bangkok (Dusit)
Education : Bachelor's Degree or Higher
Faculty : Other
Welfare
  • 5-day work week
  • Accident Insurance
  • Health insurance
  • Overtime
  • Performance/results-based bonus
  • Social security
  • Staff training and development
About company

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 86 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ 

 

Company's information
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Primary Industries :
อาหารและเครื่องดื่ม
Number of Employee :
6000"
Registration :
-
งาน หางาน สมัครงาน

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้น เพื่อดูแลธุรกิจเครื่องดื่มของ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรับผิดชอบในการบริหารและทำการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ เบียร์ โซดา น้ำดื่มเครื่องดื่มสุขภาพ น้ำแร่ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง และ สาหร่ายทะเลทอดกรอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์” “ลีโอ” “ บีอิ้ง” “ เพอร์ร่า” “ พันดี”  “มาชิตะ” และ "ซันโว"

 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารโรงเบียร์ 3 แห่ง และโรงงาน ผลิตโซดาและน้ำดื่มรวม 7 แห่ง ในจุดสำคัญต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้แทนจำหน่ายด้านการให้บริการเพื่อรองรับความต้อง การของตลาด รวมถึงตอบสนอง
ผู้บริโภคให้ได้อย่างทั่วถึง โดยมีเครือข่ายเอเย่นต์จำนวน 300 ราย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วราชอาณาจักร และมีตัวแทนจำหน่ายใน กว่า 50 ประเทศทั่วโลก และด้วยเกียรติบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 รับรองมาตรฐานและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 2005 รวมทั้ง GMP & HACCP และรางวัลเหรียญทองจากประเทศต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดและบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชาวไทยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยการส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่นประกอบกิจกรรมทางสังคมที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ไทยเป็นหลัก รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและกีฬาทุกประเภท เพื่อเป็น การตอบแทนสังคมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วยดีมาตลอด      
    

Company's mission
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

วิสัยทัศน์

 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ตั้งเป้าหมายว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้า สิงห์ต้องเป็นเบียร์ Top 3 ของเอเชีย และก้าวขึ้นสู่ Top 50 แบรนด์ในระดับโลกภายใน 5 ปี เน้นการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรและสินค้า การแตกย่อยบริษัทให้เล็กลงเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจเรื่องงาน อีกทั้งยังคงคุณค่าความเป็นไทยไว้เสมอ

 

เป้าหมาย


เป้าหมายของสิงห์คือการเป็นแบรนด์ระดับโลก ที่มีมูลค่าของแบรนด์ (Valueable Brands) สูงสุด 50 อันดับ

Human Resources Policy
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจแลยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน                                       
        
สวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และพนักงานบริษัทในเครือ
- โบนัสประจำปี
- ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพหมู่และอุบัติเหตุ
- ส่วนลดสินค้าและร้านค้าของบริษัท
- ส่วนลดกิจกรรมที่บริษัทให้การสนับสนุน
- ของขวัญปีใหม่ประจำปี
- เงินช่วยเหลืออุบัติภัย/งานศพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตร
- กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
- รถรับส่งพนักงาน
- ฯลฯ    
 
Contact info and map
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Thanonnakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4396
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
Contact person : สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
Address : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Phone number : 0-2242-4396
Fax : 0-2669-4278
View more jobs at Boonrawd Brewery Co., Ltd / Singha Corporation