Enjoy faster and better
experience on App!

01/06/2020
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานใหญ่ (ด่วน)

Finance Officer
The Viriyah Insurance Co., Ltd.
Insurance
Bangkok (Dindaeng)
Duties & Responsibilities

1. รับเงินและตรวจสอบเอกสาร พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ

2. ตรวจสอบ และติดตามเอกสารประกอบการจ่ายให้ถูกต้อง พร้อมจัดทำเช็คและเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขา

3. รับผิดชอบเงินสดย่อย เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายของสาขาให้เพียงพอ และมีความคล่องตัว

4. ตรวจสอบ และติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคารของสาขา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเงินฝากธนาคารในระบบ รวมถึงนำเงินฝากธนาคารอย่างช้าภายในวันทำการถัดไป

5. ติดตามเช็คคืน เอกสารใบแจ้งเช็คคืน และเอกสารต่างๆ จากธนาคาร พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำรายงานการเงินต่างๆ ของสาขาให้ถูกต้องทันเวลา เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา

7. จัดทำหนังสือเตือนต่ออายุหลักทรัพย์ค้ำประกัน

8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


Qualification

- เพศ : ชาย,หญิง

- อายุ (ปี) : 21-30

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- ประสบการณ์ (ปี) : ไม่ระบุ

- อื่น : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความซื่อสัตย์

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

- มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

-สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่

*หากมีประสบการณ์ด้านการเงินหรือการธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ*
 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : Unknown
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 0 - 5 year(s)
Location : Bangkok (Dindaeng)
Education : Bachelor's Degree
Faculty : Finance
Faculty : Accountancy and Management
Welfare
  • 5-day work week
  • Accident Insurance
  • Employee's uniform
  • Health insurance
  • Overtime
  • Performance/results-based bonus
  • Provident Fund
  • Social security
  • Staff training and development
About company
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
Contact person : แผนกจ้างงาน
Address : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
Phone number : 02-129-7355,02-129-7365,02-129-7366,02-129-7371,02-129-7386
Fax : 0-2641-3593
View more jobs at The Viriyah Insurance Co., Ltd.