Enjoy faster and better
experience on App!

26/03/2020
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Accounting Trainee
Urgently Required!
Internet Thailand Public Company Limited
I.T. - Software/Telecommunication
Bangkok and its Vicinity
Duties & Responsibilities
- ตรวจสอบเอกสาร SO เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ค่าสินค้า และค่าบริการให้กับลูกค้า
- ทำการออกใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการให้กับลูกค้า
- ตรวจสอบยอดใบแจ้งหนี้คงค้าง (Outstanding)
- ทำรายงานหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากรตามกำหนดเวลา
- ทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) พร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากรตามกำหนดเวลา
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ลุล่วงไปด้วยดี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้
Qualification

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน25ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีบริหาร สาขาบัญชี สาขาบัญชี และการเงิน 

- รับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

- มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์

- มีวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive

- มีการวางแผนงาน และการตัดสินใจที่ดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารการถ่ายทอดได้อย่างดี

- มีความซื่อสัตย์ และเก็บรักษาความลับได้ดี

- มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 2 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 0 - 2 year(s)
Location : Bangkok and its Vicinity
Education : Bachelor's Degree
Faculty : Accounting
Major : Accounting
Faculty : Finance
Faculty : Accountancy and Management
Welfare
  • 5-day work week
  • Flexible working hours
  • Overtime
  • Performance/results-based bonus
  • Provident Fund
  • Social security
  • Staff training and development
  • Telephone bill allowance
About company
ไอเน็ตผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider

จากประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
"เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ"
 
Contact person : คุณณัฐสุภา ชยาธารรักษ์
Address : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
Phone number : 065 929 6302
Fax : 0-2257-7008
View more jobs at Internet Thailand Public Company Limited